Topirea şi solidificarea, Sublimarea şi desublimarea, Punctul triplu al substanţei, Teorema peretelui rece (Teorema lui Watt), Distilarea

Topirea şi solidificarea

Topirea reprezintă trecerea unui corp din faza solidă în faza lichidă.

Solidificarea este procesul invers, respectiv trecerea unui corp din faza lichidă în faza solidă.

O substanţă chimic pură se topeşte la o presiune dată întotdeauna la aceeaşi temperatură. Temperatura corpului se menţine constantă în timpul topirii.

Legile topirii se referă numai la solidele cristaline.

Temperatura la care are loc topirea se numeşte temperatură de topire, fiind o caracteristică a fiecărei substanţe cristaline.

Pentru substanţele amorfe topirea nu se realizează la o temperatură ce poate fi precizată ci într-un interval de temperaturi.

Căldura primită de sistem la temperatură constantă în timpul topirii se numeşte căldură latentă.
Căldura latentă specifică de topire va fi: λt = Q/m.

Sublimarea şi desublimarea

Sublimarea este trecerea unei substanţe din stare solidă direct în stare gazoasă („evaporarea” corpurilor solide).

Desublimarea este procesul invers, respectiv trecerea unei substanţe din stare gazoasă direct în stare solidă.

Topirea şi solidificarea, Sublimarea şi desublimarea, Punctul triplu al substanţei

Punctul triplu al substanţei

Punctul triplu reprezintă punctul de intersecţie al curbelor de vaporizare, de topire şi de sublimare a unei substanţe.

Parametrii punctului triplu al unor substanţe

Comportarea substanţelor la presiunea atmosferică normală depinde de relaţia dintre presiunea corespunzând punctului triplu şi presiunea atmosferică.

De exemplu pentru pt<p0, substanţa mai întâi se topeşte şi apoi fierbe.

În cazul în care pt>p0 prin încălzire corpul solid trece direct în starea de vapori de exemplu zăpada carbonică (bioxid de carbon în stare solidă).

Deoarece orice mică abatere de la valorile presiunii şi temperaturii punctului triplu conduce la dispariţia unei faze, el este foarte bine cunoscut.

Din acest motiv punctul triplu al apei este ales ca reper fix al scării temperaturii termodinamice.

Teorema peretelui rece (Teorema lui Watt)

Într-o incintă în care temperatura nu este aceeaşi în toate punctele şi în care se află un lichid împreună cu vaporii săi, echilibrul între cele două faze se realizează atunci când presiunea vaporilor saturanţi este aceeaşi pretutindeni şi corespunde celei mai joase temperaturi din incintă.

Distilarea

Trecerea unui lichid în vapori care apoi sunt condensaţi prin răcire se numeşte distilare. Pe baza principilului peretelui rece se poate explica acest fenomen.

Distilarea se foloseşte la purificarea lichidelor.

Prin distilare fracţionată se realizează separarea lichidelor (cu puncte de fierbere diferite) dintr-un amestec brut.Topirea şi solidificarea, Sublimarea şi desublimarea, Punctul triplu al substanţei, Teorema peretelui rece (Teorema lui Watt), Distilarea publicat: 2022-11-22T09:29:42+02:00, actualizat: 2022-11-22T10:39:08+02:00 by Colegiu.info