Structura substanţelor, Atomul, Ipoteza atomică

Structura substanţelor

Intuiţia este cea care ne sugerează că orice corp fizic are o structură proprie ale cărei elemente, deşi invizibile cu ochiul liber, îşi trădează prezenţa prin efectele macroscopice ale interacţiunilor dintre ele şi mişcării la care participă.

Chiar dacă în antichitate şi apoi până în epoca Renaşterii, a dominat concepţia lui Aristotel, conform căreia materia ar fi distribuită continuu în tot spaţiul, vidul nefiind posibil, în zorii epocii moderne, şi-a făcut loc şi a primit tot mai multe confirmări, o ipoteză datorată tot antichităţii, după care orice substanţă se compune din particulele cele mai mici care nu pot fi divizate mai departe prin metode fizice sau chimice simple.

Acest enunţ cu valoare de principiu îşi are originea în cadrul speculativ al sistemelor filozofice plămădite de anticii Leucip şi Democrit (sec. V î.Hr.) şi este premisa concepţiei atomiste susţinută, mult mai târziu, de părintele mecanicii, Isaac Newton.

Atomul

În ştiinţele naturii din epoca modernă, conceptul de atom nu mai are ca la antici valenţă speculativă ci este o noţiune de măsură exactă: atomul este o realitate certă, constituie cărămida de bază, unitatea structurală elementară a oricărei substanţe.

Atomul

Să ne amintim din domeniul chimiei, principalele legi care au contribuit la argumentarea existenţei fizice, reale a atomilor:

Legea conservării masei

În procesele chimice, masa totală a reactanţilor rămâne constantă.

Legea proporţiilor echivalente

Elementele se combină întotdeauna în compuşi chimici, în rapoarte stabilite de mase de reactant sau multipli întregi ai acestora.

Ipoteza atomică

Explicit, ipoteza atomică privind structura substanţelor ia naştere în 1809 prin următoarele afirmaţii ale lui John Dalton:

Fiecare element se compune din particulele cele mai mici, atomii, indivizibili prin metode chimice.

Toţi atomii unui element au aceeaşi masă şi mărime în timp ce, masa şi mărimea a două elemente diferite se deosebesc în mod caracteristic.

– La combinarea a două sau mai multe elemente într-un compus, atomii individuali ai elementelor reacţionează între ei şi formează o părticică a compusului. Aceste entităţi ale unui compus chimic se numesc molecule.Structura substanţelor, Atomul, Ipoteza atomică publicat: 2021-09-29T08:22:35+02:00, actualizat: 2021-09-29T09:36:53+02:00 by Colegiu.info