Soluţia, Dizolvarea, Solubilitatea, Factori care influenţează solubilitatea substanţelor

Soluţia

Soluţia este amestecul omogen de două sau mai multe substanţe rezultat în urma procesului de dizolvare.

O soluţie este formată din:
dizolvant sau solvent, substanţa care se afla în cantitatea mai mare şi în care se produce dizolvarea
dizolvat sau solut, substanţa care se dizolvă.

De exemplu, în soluţia apoasă de sare de bucătărie, apa este solventul, iar clorura de sodiu este solutul.

Dizolvarea

Dizolvarea reprezintă fenomenul în urma căruia solutul (substanţa lichidă, solidă sau gazoasă) se răspândeşte printre moleculele solventului, rezultând o soluţie.

Dizolvarea nu este un simplu proces de difuzare a particulelor de solut printre moleculele de solvent, ci este un proces complex ce presupune desfacerea unor interacţiuni şi formarea altora noi.

Dizolvarea poate fi:
exotermă, dacă energia eliberată în procesul de hidratare a ionilor este mai mare decât energia consumată la desprinderea ionilor din cristal
endotermă, dacă energia consumată la desprinderea ionilor din cristal este mai mare decât energia eliberată la hidratarea ionilor.

Dizolvare

Solubilitatea

Proprietatea unei substanţe de a se dizolva într-un anumit solvent se numeşte solubilitate.

Solubilitatea se exprimă prin cantitatea maximă de solut care se poate dizolva în 100g de solvent.

Substanţele se dizolvă în solvenţi cu structură asemănătoare lor.

În solvenţii polari (ex: apă), se dizolvă:
– substanţele ionice (ex: NaCl, NaOH, CuSO4)
– substanţele cu molecule polare (ex: HCl, HBr)
– substanţele care pot forma cu apa legături de hidrogen (ex: zahăr, alcool etilic).

În solvenţii nepolari (ex: tetraclorură de carbon), se dizolvă:
– substanţele cu molecule nepolare (ex: I2, ulei).

Factori care influenţează solubilitatea substanţelor

Natura solutului şi a solventului este un prim factor care influenţează solubilitatea substanţelor.

Temperatura este un alt factor care influenţează solubilitatea substanţelor. În general, cu creşterea temperaturii, creşte solubilitatea substanţelor solide şi lichide şi scade solubilitatea gazelor.

Presiunea influenţează solubilitatea gazelor. Cu creşterea presiunii, creşte solubilitatea substanţelor gazoase în solvenţii lichizi.Soluţia, Dizolvarea, Solubilitatea, Factori care influenţează solubilitatea substanţelor publicat: 2020-11-09T19:32:41+02:00, actualizat: 2020-11-09T20:53:46+02:00 by Colegiu.info