Resursele umane, Rolul şi planificarea resurselor umane

Resursele umane

Odată proiectată organizarea firmei, întreprinzătorul trebuie să ia în calcul şi angajarea personalului necesar.

Chiar dacă este vorba despre o firmă mică, resursele umane sunt costisitoare şi, de aceea, firma nu-şi poate permite nici să angajeze un număr prea mic de salariaţi, dar nici un număr prea mare, nici persoane care nu au calificarea necesară sau experienţă în domeniu.

Rolul resurselor umane

Dacă ideea iniţierii unei anumite afaceri aparţine întreprinzătorului, soarta unei afaceri depinde în mare măsură de capacitatea întreprinzătorului de a se înconjura de oameni eficienţi şi corecţi.

Rolul resurselor umane, în orice tip de afacere, poate fi ilustrat astfel:
numai munca creează valoare;
– resursele financiare, tehnice, comerciale şi materiale pot fi utilizate eficient numai de factorul uman;
numai factorul uman poate să creeze noul;
numai factorul uman poate să identifice cele mai bune soluţii;
numai factorul uman poate să identifice cele mai bune modalităţi de combinare a resurselor care să contribuie la reuşita afacerii etc.

Resursele umane, Rolul si planificarea resurselor umane

Planificarea resurselor umane

Planificarea corectă a resurselor umane presupune:
analiza postului (evaluarea ordonată şi sistematică a tuturor aspectelor legate de post);
descrierea sarcinilor (descrierea obligaţiilor şi a responsabilităţilor fiecărui post);
elaborarea specificaţiilor de lucru (cuprinde caracteristicile personale potrivite ocupării postului, calificare, educaţie, experienţă etc.).Resursele umane, Rolul şi planificarea resurselor umane publicat: 2022-04-13T08:01:05+02:00, actualizat: 2022-04-13T09:38:09+02:00 by Colegiu.info