Procesoarele de texte, Măsuri, Entităţi, Fonturi, Stiluri, Alinierea, Evidenţierea, Orientarea, Antetul, Subsolul

Procesoarele de texte

Procesoarele de texte pot fi folosite pentru prelucrarea unor texte ce trebuie să aibă un aspect estetic deosebit, care să le facă uşor de citit.

Textele pot fi încadrate în pagină, caracterele pot fi scrise cu un anumit stil, iar în text pot fi inserate şi alte obiecte: tabele, grafice, desene etc.

Aceste fişiere se numesc fişiere document.Măsuri

Când se prelucrează un document se folosesc următoarele măsuri:

– pentru dimensiunile hârtiei şi pentru aranjarea textului în pagină: centimetrul sau inci;

– pentru măsurarea caracterelor: punctul tipografic (are valoarea de 0,353 mm).


Entităţi

Aplicaţiile pentru prelucrarea textelor ştiu să identifice şi să execute operaţii cu următoarele entităţi:

caracterul este cea mai mică entitate manevrabilă într-un text;

cuvântul este un şir de caractere despărţit de restul textului prin spaţiu şi semne de punctuaţie;

linia de text este un grup de caractere despărţit de restul textului printr-un caracter de control numit sfârşit de linie;

fraza este un şir de caractere delimitat de restul textului prin punct;

paragraful este un grup de linii de text despărţit de restul textului printr-un caracter de control numit sfârşit de paragraf;

obiectul este o imagine, un tabel, un grafic, un sunet şi poate fi inserat în text;

pagina fizică reprezintă întreaga suprafaţă de hârtie;

pagina utilă reprezintă numai acea suprafaţă de hârtie pe care se va scrie textul documentului;

documentul este o colecţie de paragrafe şi obiecte.Fonturi

Fontul reprezintă totalitatea informaţiilor despre un set de caractere care au anumite proprietăţi comune: înălţime, lăţime, stil, orientare, desen.

desenul reprezintă scheletul caracterului;

lăţimea caracterelor este de două tipuri: lăţime efectivă şi lăţime absolută;

serifele sunt mici prelungiri la extremităţile liniilor caracterelor;

înălţimea caracterului este de două tipuri: înălţime efectivă şi înălţime absolută;

corpul caracterului reprezintă înălţimea absolută a caracterului;

linia de bază este linia pe care se găsesc caracterele unui text.Stiluri

Fiecare desen al unui font se poate scrie în diferite stiluri.

Cele mai importante stiluri sunt:

italic;

bold;

underline;

double underline;

outline;

shadow;

strikethrough.Alinierea

Alinierea textului din paragraf se poate face:

la dreapta;

la stânga;

centrat;

 complet (justified).


Evidenţierea

Paragraful poate fi pus în evidenţă prin două metode:

– prin indentarea primei linii. Această metodă se recomandă atunci când se foloseşte alinierea completă a textului;

– prin spaţiu suplimentar între două paragrafe. Această metodă se recomandă atunci când se foloseşte alinierea la stânga a textului.Linia orfan, Linia văduvă

La tipărirea unui paragraf pot să apară următoarele tipuri de linii:

linia orfan (orphan) este prima linie din paragraf, care este izolată de restul paragrafului, liniile acestuia fiind tipărite pe următoarea pagină;

linia văduvă (widow) este ultima linie din paragraf, care este tipărită pe următoarea pagină faţă de restul paragrafului.


Orientarea

Orientarea paginii de tipărire defineşte poziţia textului în pagină.

Pe foaia de hârtie poziţionată vertical tipărirea se poate face în două moduri:

Portrait – textul este tipărit normal pe coală de hârtie, astfel încât înălţimea este mai mare decât lăţimea;

Landscape – textul tipărit este rotit cu 90°, astfel încât înălţimea este mai mică decât lăţimea.


Exemplu Procesor de texte Microsoft Word

Exemplu Procesor de texte Microsoft Word


Antetul, Subsolul

Antetul (header) este o zonă de text scrisă în partea superioară a fiecărei pagini a documentului.

Subsolul (footer) este o zonă de text scrisă în partea inferioară a fiecărei pagini a documentului.


Împărţirea documentului în pagini

De obicei, un procesor de text împarte automat documentul în pagini.

În momentul în care textul şi obiectele inserate în document au ocupat întreaga pagină utilă, procesorul face trecerea la o pagină nouă.

El separă paginile unui document prin marcaje numite întreruperi de pagină (page breaks).
Procesoarele de texte, Măsuri, Entităţi, Fonturi, Stiluri, Alinierea, Evidenţierea, Orientarea, Antetul, Subsolul publicat: 2023-05-30T10:51:24+02:00, actualizat: 2023-06-15T11:48:34+02:00 by Colegiu.info