Nivelurile creativităţii (Creativitatea expresivă, productivă, inventivă, inovatoare, emergentă)

Nivelurile creativităţii

I. Taylor considera că există cinci niveluri ale creativităţii: creativitatea expresivă, creativitatea productivă, creativitatea inventivă, creativitatea inovatoare şi creativitatea emergentă.

Creativitatea expresivă

Creativitatea expresivă constituie forma fundamentală, ea manifestându-se în comportamentul spontan (mimica-gesticulatie, vorbire, desenele copiilor mici). Desigur, persoană nu este preocupată de obţinerea unor produse de valoare.

Creativitatea productivă

Creativitatea productivă este orientată în primul rând spre obţinerea unor noi produse, ea decurgând din modalitatea originală de combinare a unor factori psihici individuali, imprimând personalităţii o notă distinctă.

Creativitatea inventivă

Creativitatea inventivă se valorifică prin invenţii şi descoperiri, punând în evidenţă o mare flexibilitate în perceperea de relaţii noi şi neobişnuite.

Nivelurile creativităţii (Creativitatea expresivă, productivă, inventivă, inovatoare, emergentă)

Creativitatea inovatoare

Creativitatea inovatoare presupune modificarea semnificativă a fundamentelor sau principiilor care stau la baza artei sau ştiinţei, fapt ce permite trecerea la transformare (de exemplu, cubismul în artă).

Creativitatea emergentă

Creativitatea emergentă se caracterizează prin formularea la nivelul cel mai profund şi abstract a unui principiu sau a unei ipoteze noi. Este cel mai înalt nivel al creativităţii şi se manifestă la omul de geniu care revoluţionează unul dintre domeniile activităţii umane (ştiinţific, tehnic sau artistic).Nivelurile creativităţii (Creativitatea expresivă, productivă, inventivă, inovatoare, emergentă) publicat: 2018-05-29T12:53:19+02:00, actualizat: 2018-05-29T12:53:19+02:00 by Colegiu.info