Management, Manager, Întreprinzător şi manager

Management

Managementul se defineşte drept procesul de îndeplinire a obiectivelor unei organizaţii lucrând cu şi prin intermediul oamenilor, precum şi al altor resurse ale organizaţiei (resurse financiare, materii prime, capital).

Manager

Managerul reprezintă astfel persoana care desfăşoară acest proces, respectiv îndeplineşte cele patru activităţi de bază ale managementului: planificarea, organizarea, influenţarea şi controlul.

Întreprinzător şi manager

Manifestarea spiritului antreprenorial se dovedeşte a presupune asumarea unor responsabilităţi în raport cu activitatea iniţiată. Cel puţin până la un anumit nivel, această asumare de responsabilităţi este comparabilă cu cea care revine managerului.

Management, Manager, Întreprinzător şi manager

În pofida identităţii structurale până la un anumit nivel, activitatea antreprenorială şi managementul sunt diferite.

Astfel, dacă în cazul întreprinzătorului se pune accent pe caracterul de iniţiator, în cazul managerului aspectul cel mai relevant se referă la administrarea unei activităţi economice în ansamblu sau a unei componente a acesteia.

Desigur, orice întreprinzător este şi un manager, activitatea sa de administrare privind ansamblul activităţii iniţiate, pe măsura dezvoltării afacerii întreprinzătorului transformându-se uneori în manager de vârf.

Aceasta înseamnă că manifestarea spiritului antreprenorial presupune un management bazat pe o gestiune a riscului, pe orientarea spre oportunităţi, structura de conducere fiind informală, iar nu formală.Management, Manager, Întreprinzător şi manager publicat: 2020-11-23T15:58:08+02:00, actualizat: 2020-11-23T17:14:55+02:00 by Colegiu.info