Factorii climatici (Lumina, Temperatura aerului şi solului, Precipitaţiile, Umiditatea, Vântul)

Factorii climatici includ acţiunea conjugată sau separată a luminii, temperaturii, umidităţii, precipitaţiilor şi vânturilor, care diferă în funcţie de latitudine şi de caracteristicile reliefului.

Lumina

Principala sursă de lumină şi energie pentru planeta noastră este Soarele. Însă lumina şi energia solară se distribuie inegal în atmosferă şi pe suprafaţa terestră. Acest fapt se explică prin forma Pământului, poziţia şi expunerea acestuia faţă de Soare şi caracteristicile reliefului.

Viaţa a apărut pe Terra şi datorită acţiunii luminii solare asupra moleculelor simple. Undele luminoase constituie o sursă de energie, dar şi de informaţie; cantitatea de energie conţinută de lumina vizibilă corespunde energiei necesare efectuării reacţiilor chimice care, la rândul lor, susţin viaţa.

Temperatura aerului şi solului

Procesele vitale ale plantelor precum germinarea, creşterea, fotosinteza nu se pot desfăşura decât la anumite temperaturi. Există în acest sens, temperaturi maxime şi minime între limitele cărora organismele pot supravieţui.

Temperatura optimă este cea mai favorabilă dezvoltării organismelor, în funcţie de specii şi vârste. Pentru animale, termicitatea mediului influenţează fenomenele biologice precum creşterea, reproducerea, năpârlirea, migraţiile.

În funcţie de temperatură, plantele se împart în patru grupe:
megaterme, adaptate la temperaturi de peste 20°C, fiind specifice zonei tropicale, precum palmier, bananier, acaju, palisandru etc.
mezoterme, adaptate la temperaturi cuprinse între 15°C şi 20°C, specifice arealelor subtropicale: măslinul, portocalul, smochinul etc.
microterme, care se dezvoltă între 0°C şi 15°C (coniferele)
hechistoterme, care preferă temperaturile constant scăzute, sub 5°C, şi sunt răspândite în ţinuturile prepolare şi alpine: afinul, merişorul, lichenii, salcia pitică etc.

Saxaul - Cactuşi

Precipitaţiile

Se consideră că precipitaţiile reglează inputul pentru rezervele de apă ale hidrosferei, solurilor şi biosferei. Ele sunt parte componentă a circuitului hidrologic.

Variaţia cantităţilor de precipitaţii determină adaptări ale plantelor şi ale animalelor, tipuri de activităţi antropice şi procese de modelare a reliefului.

Umiditatea

Cantitatea de vapori din atmosferă permite adaptarea unor plante şi animale, precum şi diferenţierea în funcţie de latitudine şi altitudine.

–  organismele hidrofile trăiesc în mediul acvatic, precum algele, spongierii, protozoarele, celenteratele, moluştele, cetaceele etc.
–  la condiţiile de umezeală excesivă trăiesc organismele higrofile, precum pipirigul, rogozul, crocodilul, hipopotamul etc.
– organismele mezofile s-au adaptat la condiţiile de umiditate mare a aerului şi solului. Acestea sunt mai frecvente în zona temperată, precum gramineele, salamandra, tritonul etc.
– organismele xerofile preferă ecotopuri cu deficit permanent sau sezonier de umiditate. Pentru a rezista în condiţii de secetă prelungită, prezintă diferite adaptări: transformarea frunzelor în spini pentru reducerea suprafeţelor de evaporare (cactuşi); acoperirea lor cu un strat de ceară (lămâi şi portocali) sau chiar dispariţia frunzelor (saxaul, cactuşi).

Vântul

Vântul contribuie la uniformizarea temperaturii şi umidităţii mediilor Terrei. De asemenea, vântul modelează relieful. Pe de altă parte, vântul reglează transpiraţia, înmulţirea şi polenizarea plantelor numite anemofile sau limitează răspândirea acestora.Factorii climatici (Lumina, Temperatura aerului şi solului, Precipitaţiile, Umiditatea, Vântul) publicat: 2018-08-29T12:06:57+02:00, actualizat: 2018-08-29T12:06:57+02:00 by Colegiu.info