Ereditatea, Genele, Variabilitatea, Genetica

Ereditatea

Ereditatea constă în transmiterea caracterelor de la părinţi la descendenţi.

Transmiterea caracterelor se realizează prin intermediul genelor, alcătuite din acid dezoxiribonucleic (ADN), localizate în principal în nucleu, dar şi în unele organite celulare (mitocondrii, cloroplaste etc.).

Genele

Gena este o secvenţă de nucleotide din macromolecula de acid dezoxiribonucleic (respectiv a unei molecule de ARN la ribovirusuri), care determină sinteza unei catene polipeptidice sau îndeplineşte o anumită funcţie în celulă.

Deosebirile dintre caracterele unui grup de indivizi înrudiţi se numesc variaţii.

Ereditatea, Genele, Variabilitatea, Genetica

Variabilitatea

Variabilitatea constituie proprietatea organismelor înrudite de a se deosebi între ele.

Se constată că variabilitatea este mai mare în cazul plantelor cultivate sau animalelor domestice, decât în cazul plantelor spontane (măceşul sau alte specii spontane) şi animale sălbatice (lupul etc.).

Genetica

Genetica reprezintă ştiinţa care studiază ereditatea, variabilitatea şi reproducerea organismelor.Ereditatea, Genele, Variabilitatea, Genetica publicat: 2023-04-06T06:36:06+02:00, actualizat: 2023-04-06T07:39:05+02:00 by Colegiu.info