Dicţionar istorie [războiul rece, doctrină, fundamentalism, integrism, autocefalie, monahism, sabat…]

Conflict regional –  Ciocnire materială sau morală violentă; stare de război, duşmănie, divergenţă, care ţin de o anumită regiune.

Transnistria – Regiune în stânga Nistrului, unde în anii ’90 au avut loc mişcări de contestare a autorităţii Republicii Moldova.

Alianţă militară – Înţelegere militară între două sau mai multe state, pe baza unui tratat.

Războiul rece – Epocă în istoria contemporană (1949 – 1990) caracterizată prin tensiune în relaţiile internaţionale şi prin încordări permanente între statele cu regimuri politice diferite chiar în lipsa unei stări de război declarat oficial.

Sferă de influenţă – Zonă în limitele căreia se exercită influenţa politică, culturală şi militară a unui stat mare asupra altor state satelite.

Tratat (pact) – Înţelegere, convenţie internaţională cu caracter solemn încheiată între două sau mai multe state, prin care se stabilesc bazele relaţiilor reciproce, drepturile şi obligaţiile care revin fiecărei părţi.

Dicţionar istorie [războiul rece, doctrină, fundamentalism, integrism, autocefalie, monahism, sabat...]

Fundamentalism – Atitudine religioasă ce susţine respectarea întocmai a textelor sfinte şi respingerea oricărei interpretări.

Integrism – Comportament religios caracterizat prin respectarea întocmai a tradiţiei şi refuzul oricărui compromis cu societatea modernă sau cu tentative de modernizare a cultului.

Mătănii – Şirag de mărgele de os, de lemn etc. pe care călugării sau credincioşii socotesc rugăciunile rostite.

Pelerinaj – Călătorie pe care credincioşii o fac într-un loc considerat sfânt.

Autocefalie – Conducere de sine stătătoare (independentă) a unei biserici ortodoxe naţionale.

Azimă – Pâine nedospită folosită de catolici la împărtăşanie.

Doctrină – Ansamblul ideilor şi conceptelor aparţinând unui sistem filosofic, politic, religios.

Monahism – Stare, viaţă, calitate de monah; instituţia călugăriei.

Sabat – Ziua de sâmbătă la evrei şi unii sectanţi creştini.Dicţionar istorie [războiul rece, doctrină, fundamentalism, integrism, autocefalie, monahism, sabat…] publicat: 2018-09-01T12:38:04+02:00, actualizat: 2018-09-01T12:38:04+02:00 by Colegiu.info