Datele de intrare, Programul, Datele de ieşire, Partea fizică şi partea logică a calculatorului, Suporturi de informaţie

Datele de intrare, Programul

Calculatorul este o maşină care prelucrează automat informaţia. Pentru aceasta, trebuie să i se furnizeze datele pe care trebuie să le prelucreze (datele de intrare) şi o listă de instrucţiuni (programul) care să îi spună cum să prelucreze aceste date.

Datele de ieşire

Calculatorul va realiza o lucrare la fel ca şi omul, adică la un moment dat va executa o singură operaţie. Dacă, pentru a ajunge la un rezultat, trebuie să execute mai multe operaţii, el le va efectua pe rând.

Operaţiile şi ordinea în care acestea trebuie efectuate îi sunt date calculatorului de către om prin intermediul programului. Calculatorul va furniza utilizatorului rezultatele obţinute în urma prelucrării (datele de ieşire).

Partea fizică şi partea logică a calculatorului

Pentru a realiza aceste operaţii, calculatorul este alcătuit din două componente:
hardware, adică echipamentele fizice (partea materială) şi
software, adică programele şi datele (partea logică).

Hardware

Hardware = componenta formată din echipamentele fizice în care circuitele electronice asigură prelucrarea automată a informaţiei şi din echipamentele care asigură comunicarea între om şi calculator.

Calculatorul este un ansamblu de circuite electrice, electronice şi părţi mecanice, ansamblu care poartă numele de hardware, adică partea fizică, vizibilă, a calculatorului.

Software

Software = componenta formată din programele destinate să asigure conducerea şi controlul procesului de prelucrare, precum şi efectuarea unor lucrări curente.

Datele de intrare, Programul, Datele de ieşire, Partea fizică şi partea logică a calculatorului, Suporturi de informaţie

Cele care dau viaţă calculatorului sunt programele. Ele sunt ansambluri de comenzi de operaţii numite instrucţiuni, care se dau calculatorului pentru a executa anumite prelucrări de informaţii. Programele poartă numele de software, adică partea logică, invizibilă, a calculatorului.

Suporturi de informaţie

În operaţiile de citire a datelor de intrare şi a programelor şi de scriere a datelor de ieşire, se folosesc suporturile de informaţie. Ele sunt obiecte prin intermediul cărora se pot transmite informaţii între om şi calculator. Suporturile de informaţie pot fi: hârtia, suportul eletromagnetic, suportul optic etc.

Scrierea pe suporturile de informaţie

Pe suporturile de informaţie citite de calculator informaţia este scrisă în binar, astfel:

pe suport electromagnetic, prin magnetizarea particulelor feromagnetice după o anumită direcţie de magnetizare: pozitivă – 1 şi negativă – 0;

pe suport optic, prin existenţa unei alveole într-o poziţie care va reflecta lumina ce poate fi detectată cu ajutorul unui laser: poziţie cu alveolă – 1 şi poziţie fără alveolă – 0.

Tipuri de suporturi de informaţie

Reutilizabile – sunt suporturi pe care se pot executa mai multe operaţii de scriere în aceeaşi zonă a suportului (prin scrierea unor date noi, datele vechi din aceeaşi zonă se distrug). În general, suporturile reutilizabile sunt suporturi electromagnetice sau optice.

Nereutilizabile – sunt suporturi pe care se poate executa numai o singură operaţie de scriere pe aceeaşi zonă de suport. În general, suporturile nereutilizabile sunt suporturi pe hârtie şi unele suporturi optice.Datele de intrare, Programul, Datele de ieşire, Partea fizică şi partea logică a calculatorului, Suporturi de informaţie publicat: 2020-10-15T10:53:12+03:00, actualizat: 2020-10-15T11:25:29+03:00 by Colegiu.info