Codul genetic, Caracteristicile codului genetic

Codul genetic

Informaţia necesară sintezei proteinelor, care deţin un limbaj de 20 de semne (aminoacizi) este depozitată în moleculele de ADN care deţin un limbaj de 4 semne (baze azotate).

Pentru traducerea limbajului de 4 semne al nucleotidelor în limbajul de 20 de semne al aminoacizilor este nevoie de un „dicţionar” pe care natura l-a inventat la începuturile vieţii şi care se numeşte „codul genetic„.

Codul genetic reprezintă un sistem biochimic prin care se stabileşte relaţia dintre acizii nucleici şi proteine ce constă în corespondenţa dintre fiecare aminoacid şi o succesiune de 3 nucleotide, numită codon.

Matematic, prin aranjamente de 4 nucleotide luate câte 3, rezulta 43 = 64 combinaţii.

Din cei 64 codoni ai codului genetic:
61 codoni codifică diferiţi aminoacizi (codoni sens);
3 sunt codoni nonsens, care nu specifică vreun aminoacid, dar joacă un rol important în citirea mesajului genetic purtat de ARNm, întrucât ei marchează sfârşitul acestui mesaj genetic. De aceea se mai numesc codoni „STOP”: UAA; UGA; UAG.

Din cei 61 codoni sens, 2 codoni: AUG şi GUG care codifică metionina respectivă valina sunt şi codoni cu semnificaţia de „început de sinteză”.

Codul genetic, Caracteristicile codului genetic

Caracteristicile codului genetic

Codul genetic are următoarele caracteristici esenţiale:

– este nesuprapus – doi codoni succesivi (vecini) nu-şi împrumută nucleotide, adică nu au nucleotide comune;

– este fără virgule – între doi codoni succesivi nu există „semne de punctuaţie biochimică” reprezentate de nucleotide fără sens, citirea informaţiei genetice realizându-se continuu;

– este degenerat (redundant) – fiind mai mulţi codoni decât aminoacizi, acelaşi aminoacid poate fi codificat de mai mulţi codoni; exemplu: serina poate fi codificată de 6 codoni (numiţi sinonimi);

– este universal – în toată lumea vie aceiaşi codoni codifică acelaşi aminoacid; exemplu: codonul UUU codifică fenilalanina atât la procariote cât şi la eucariote.

Geneticienii au descoperit unele mici excepţii de la universalitatea codului genetic, datorate probabil unor mutaţii. Astfel, codonul UGA are rolul de „stop” în genomul nuclear, dar în mitocondrii codifică aminoacidul triptofan. Codonul AUA care codifică aminoacidul izoleucina în genomul nuclear, la mitocondrii codifică aminoacidul metionina.Codul genetic, Caracteristicile codului genetic publicat: 2019-10-09T11:07:06+03:00, actualizat: 2019-10-09T11:13:37+03:00 by Colegiu.info