Capitalul necesar pregătirii şi începerii afacerii, Estimarea, Capitalul, Capitalul fix, circulant, suplimentar

Capitalul necesar pregătirii afacerii

Capitalul necesar pregătirii afacerii se referă la investiţia pe care întreprinzătorul trebuie să o facă înainte de începerea activităţii, iar capitalul necesar diferă în funcţie de natura activităţii, mărimea firmei şi de amplasament.

În această categorie intră cheltuielile implicate de:
studiul de fezabilitate a ideii de afaceri
elaborarea prototipului dacă este vorba de lansarea unui nou produs
construirea, renovarea sau închirierea clădirii
cumpărarea de maşini şi utilaje
dotarea birourilor
realizarea unui stoc de materii prime
plata consultanţilor
obţinerea de licenţe etc.

Capitalul necesar începerii afacerii

Capitalul necesar începerii afacerii se referă la investiţiile făcute cu puţin timp înainte de începerea activităţii, în timpul lansării afacerii şi după aceea.

Estimarea

Estimarea este cu atât mai corectă cu cât întreprinzătorul evaluează corect atât veniturile, cât şi costurile şi va fi obligat să facă investigaţii în acest sens (pentru estimarea costurilor poate să utilizeze mediile din ramura de activitate).

Capitalul necesar pregătirii şi începerii afacerii, Estimarea, Capitalul, Capitalul fix, circulant, suplimentar

Capitalul

În mod obişnuit, atunci când încercăm să găsim un termen sinonim pentru capital, ne gândim la bani, însă din punct de vedere economic, noţiunea de capital este mai complexă.

Astfel, prin capital înţelegem atât numerarul sau bancnotele, dar şi stocurile de materii prime, mijloacele de transport, licenţele, maşinile şi utilajele, clădirile etc., însă sunt utilizate criterii diferite de clasificare.

Economiştii identifică trei categorii principale de necesităţi de capital: capital fix, capital de lucru sau circulant şi capital suplimentar.

Capitalul fix

Capitalul fix reprezintă fondurile care sunt destinate producerii de bunuri şi prestării de servicii, nu şi vânzării, deoarece clădirile, echipamentele, mijloacele de transport etc. nu sunt tranformate în numerar în timpul derulării afacerii şi banii investiţi în ele, tind să fie „îngheţaţi”, deoarece nu pot fi utilizaţi în alte scopuri.

Capitalul circulant

Capitalul circulant sau de lucru reprezintă fondurile temporar necesare derulării activităţilor pe termen scurt. El este utilizat, în mod normal, pentru achitarea notelor de plată, finanţarea vânzărilor pe credit, plata salariilor, precum şi pentru unele situaţii neprevăzute.

Capitalul suplimentar

Capitalul suplimentar este destinat extinderii afacerii sau schimbării obiectului principal de activitate al acesteia.Capitalul necesar pregătirii şi începerii afacerii, Estimarea, Capitalul, Capitalul fix, circulant, suplimentar publicat: 2022-03-04T10:56:57+02:00, actualizat: 2022-03-04T12:19:05+02:00 by Colegiu.info