Calităţi şi competenţe ale întreprinzătorului de succes

Portretul robot al întreprinzătorului de succes

S-au făcut numeroase studii legate de caracteristicile şi personalitatea întreprinzătorului de succes, fiind realizat chiar un portret robot al acestuia: bărbat, 25-35 ani, singurul copil la părinţi, absolvent de facultate, părinţii deţin o afacere, încă de copil a început să facă bani, născut într-o zonă favorabilă afacerilor şi de religie protestantă.

Dacă aceste trăsături se regăsesc la o persoană, ea poate deveni un întreprinzător de succes, însă dacă aceste trăsături lipsesc, acest fapt nu constituie un motiv de îngrijorare, deoarece există foarte mulţi întreprinzători de succes care nu au studii superioare, adolescenţi, pensionari, oameni născuţi în zone defavorizate, ortodocşi sau catolici.

În realizarea afacerilor de succes se regăsesc atât elemente cu caracter general, dar şi particular. Se vorbeşte despre existenţa unor trăsături care nu sunt relevante pentru succesul afacerii, despre trăsături care nu se regăsesc la întreprinzătorii de succes şi despre trăsături care sunt necesare pentru a garanta succesul într-o afacere.

Trăsături nerelevante pentru succesul în afaceri

Se poate vorbi despre existenţa unor trăsături care nu sunt relevante pentru succesul unei afaceri, printre acestea numărându-se: vârsta, sexul, nivelul de educaţie, starea civilă, religia, domeniul de activitate etc.

Trăsături relevante pentru succesul în afaceri

Se pot pune în evidenţă o serie de trăsături relevante care caracterizează întreprinzătorii de succes: dorinţa de asumare a riscului, spiritul inovator, disponibilitatea pentru muncă şi pentru efort prelungit, încrederea în sine, nevoia de împlinire etc.

Calităţi şi competenţe ale întreprinzătorului de succes

Lista acestor trăsături ar putea să continue cu multe altele, precum: perseverenţa, controlul propriului destin, sesizarea oportunităţilor, flexibilitatea în gândire, comunicarea eficientă, independenţa şi promptitudinea deciziei etc.

Dacă o parte dintre aceste trăsături lipsesc, nu înseamnă că este imposibil ca o asemenea persoană să ajungă un întreprinzător de succes, deoarece aceste lipsuri pot fi compensate, eliminate prin instruire şi autodisciplină etc.

Competenţe şi capacităţi care pot contribui la succesul unei afaceri

Plecând de la însuşirile întreprinzătorului de succes, pot fi surprinse o serie de competenţe şi capacităţi care pot contribui la succesul unei afaceri:
– competenţe de comunicare eficientă;
– competenţe de organizare şi conducere;
– competenţe profesionale;
– competenţe de gestionare a timpului şi de autocontrol;
capacitate inovatoare etc.

Întreprinzătorul de succes

În concluzie, întreprinzătorul de succes este o persoană care realizează o afacere profitabilă, un om înzestrat cu o voinţă şi o motivaţie puternică, dar şi cu competenţe profesionale şi manageriale.

Întreprinzătorul de succes este cel care valorifică permanent spiritul său de iniţiativă, lansându-se permanent în proiecte noi şi perseverând în ciuda problemelor sau eşecurilor. Mai mult încurajează iniţiativa angajaţilor săi, deleagă responsabilităţi, fiind conştient că nu poate excela în toate domeniile.


Calităţi şi competenţe ale întreprinzătorului de succes publicat: 2022-09-20T06:22:42+03:00, actualizat: 2022-09-20T07:50:48+03:00 by Colegiu.info