Calităţi şi competenţe ale întreprinzătorului de succes


I. Portretul robot al întreprinzătorului de succes


1. Trăsăturile portretului robot

S-au făcut numeroase studii legate de caracteristicile şi personalitatea întreprinzătorului de succes, fiind realizat chiar un portret robot al acestuia:

a) bărbat;

b) 25-35 ani;

c) singurul copil la părinţi;

d) absolvent de facultate;e) părinţii deţin o afacere;

f) încă de copil a început să facă bani;

g) născut într-o zonă favorabilă afacerilor;

h) de religie protestantă.

Dacă aceste trăsături se regăsesc la o persoană, ea poate deveni un întreprinzător de succes.


2. Şi dacă aceste trăsături lipsesc

Dacă aceste trăsături lipsesc, acest fapt nu constituie un motiv de îngrijorare.

Există foarte mulţi întreprinzători de succes care:

a) nu au studii superioare;

b) sunt adolescenţi;

c) sunt pensionari;d) sunt oameni născuţi în zone defavorizate;

e) sunt ortodocşi;

f) sunt catolici.


3. Primele concluzii

1. În realizarea afacerilor de succes se regăsesc elemente:

a) cu caracter general;

b) cu caracter particular.2. Putem vorbi despre existenţa unor trăsături:

a) care nu sunt relevante pentru succesul afacerii;

b) care nu se regăsesc la întreprinzătorii de succes;

c) care sunt necesare pentru a garanta succesul într-o afacere.


II. Trăsături nerelevante pentru succesul în afaceri


Se poate vorbi despre existenţa unor trăsături care nu sunt relevante pentru succesul unei afaceri, printre acestea numărându-se:

a) vârsta;

b) sexul;

c) nivelul de educaţie;d) starea civilă;

e) religia;

f) domeniul de activitate etc.


III. Trăsături relevante pentru succesul în afaceri


1. Trăsături relevante de bază (pentru succes)

Se pot pune în evidenţă o serie de trăsături relevante care caracterizează întreprinzătorii de succes:

a) dorinţa de asumare a riscului;

b) spiritul inovator;

c) disponibilitatea pentru muncă;d) disponibilitatea pentru efort prelungit;

e) încrederea în sine;

f) nevoia de împlinire etc.


2. Alte trăsături relevante (pentru succes)

Lista acestor trăsături ar putea să continue cu multe altele, precum:

a) perseverenţa;

b) controlul propriului destin;

c) sesizarea oportunităţilor;d) flexibilitatea în gândire;

e) comunicarea eficientă;

f) independenţa deciziei;

g) promptitudinea deciziei etc.


3. Compensarea lipsurilor

Dacă o parte dintre aceste trăsături lipsesc, nu înseamnă că este imposibil ca o asemenea persoană să ajungă un întreprinzător de succes.Lipsurile pot fi compensate şi eliminate prin:

a) instruire;

b) autodisciplină etc.


IV. Competenţe şi capacităţi care pot contribui la succesul unei afaceri


Plecând de la însuşirile întreprinzătorului de succes, pot fi surprinse o serie de competenţe şi capacităţi care pot contribui la succesul unei afaceri:

a) competenţe de comunicare eficientă;

b) competenţe de organizare şi conducere;c) competenţe profesionale;

d) competenţe de gestionare a timpului şi de autocontrol;

e) capacitate inovatoare etc.


Întreprinzător de succes

Întreprinzător de succes


V. Concluzii despre întreprinzătorul de succes


Întreprinzătorul de succes este o persoană care realizează o afacere profitabilă, un om înzestrat cu o voinţă şi o motivaţie puternică, dar şi cu competenţe profesionale şi manageriale.

Întreprinzătorul de succes este cel care valorifică permanent spiritul său de iniţiativă, lansându-se permanent în proiecte noi şi perseverând în ciuda problemelor sau eşecurilor.

Mai mult, acesta încurajează iniţiativa angajaţilor săi, deleagă responsabilităţi, fiind conştient că nu poate excela în toate domeniile.
Calităţi şi competenţe ale întreprinzătorului de succes publicat: 2023-09-06T08:22:42+03:00, actualizat: 2023-09-07T10:17:49+03:00 by Colegiu.info