Biofizica, Bionica, Biochimia, Biogeografia, Bioinformatica, Biocibernetica, Bioingineria, Cosmobiologia, Bioclimatologia, Biomatematica

Relaţiile interdisciplinare ale biologiei

Biofizica

Biofizica aplică metodele şi principiile fizicii în cercetarea fenomenelor şi sistemelor biologice.

Bionica

Bionica studiază structura şi principiile de funcţionare a organismelor vii, pentru a crea maşini, aparate, mecanisme cu însuşiri apropiate de caracteristicile sistemelor biologice.

Biochimia

Biochimia studiază procesele chimice care au loc în organismele vii.

Biogeografia

Biogeografia este disciplina de graniţă dintre biologie şi geografie, care furnizează informaţii asupra distribuţiei organismelor şi biocenozelor pe Pământ, în funcţie de variaţia factorilor geografici, ecologici şi istorici.

Bioinformatica

Bioinformatica studiază un anumit tip de informaţie care se recepţionează din sistemele biologice şi transmiterea în spaţiu şi timp a unor procese vitale.

Biocibernetica

Biocibernetica studiază procesele de comandă şi de autoreglare din sistemele biologice.

Bioinformatică

Bioingineria

Bioingineria se referă la proiectarea unor sisteme integrate, alcătuite din părţi vii, din combinaţii chimice şi fizice, în scopul creării, perfecţionării şi prelungirii vieţii.

Cosmobiologia

Cosmobiologia studiază modificările organismelor vii la acţiunea unor factori caracteristici spaţiului cosmic.

Bioclimatologia

Bioclimatologia studiază interacţiunea dintre climă şi sistemele biologice.

Biomatematica

Biomatematica utilizează conceptele şi metodele matematice în cercetarea lumii vii, pe baza datelor furnizate de biostatistică, biometrie şi biofizică.

Biostatistica

Biostatistica reprezintă dezvoltarea și aplicarea metodelor statistice într-o gamă largă de subiecte din domeniul biologiei.

Biometria

Biometria utilizează metodele statistice, calculul probabilităților și principiile analizei matematice pentru studiul ființelor vii.Biofizica, Bionica, Biochimia, Biogeografia, Bioinformatica, Biocibernetica, Bioingineria, Cosmobiologia, Bioclimatologia, Biomatematica publicat: 2023-01-13T06:59:30+02:00, actualizat: 2023-01-13T08:20:07+02:00 by Colegiu.info