Asemănarea omului cu Dumnezeu


I. Asemănarea omului cu Dumnezeu


1. Omul a fost creat de Dumnezeu

După învăţarea creştină:

a) omul a fost creat de Dumnezeu (după chipul Său);

b) omul are posibilitatea de a ajunge la asemănarea cu El.2. Omul avea posibilitatea îndumnezeirii

Înainte de cădere în păcat, trăind cu nevinovăţie şi nerăutate, Adam şi Eva aveau posibilitatea îndumnezeirii.

Astfel ei puteau dobândi asemănarea cu Creatorul prin har.

Omul avea în Eden o viaţă de bucurie şi de linişte, trăind în comuniune cu Dumnezeu.3. Omul a pierdut harul divin

Căderea omului în păcat a dus la stricarea armoniei:

a) cu Creatorul;

b) cu sine însuşi;

c) cu natura înconjurătoare.

S-a pierdut astfel harul divin şi omul a devenit din nemuritor, muritor, căci plata păcatului este moartea.4. Chipul lui Dumnezeu în om nu s-a pierdut definitiv

Prin căderea omului în păcat, chipul lui Dumnezeu în om s-a alterat, dar nu s-a pierdut definitiv.

Tendinţa şi capacitatea omului de a cunoaşte adevărul şi de a voi binele au rămas în om şi după cădere, dar evident slăbite.

Şi omul căzut poate săvârşi binele, învingând ispita.5. Care este expresia chipului lui Dumnezeu în om

Expresia chipului lui Dumnezeu în om constă în:

a) sufletul nemuritor, raţional şi liber;

b) purtarea în sine a iubirii lui Dumnezeu;

c) capacitatea de deschidere, comuniune şi comunicare cu Tatăl ceresc şi cu întreaga creaţie.6. Omul este chemat să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu

Purtând chipul lui Dumnezeu, omul este chemat să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu.

Remarcăm faptul că omul a fost creat de Dumnezeu cu trup şi suflet ca:

a) stăpân al lumii văzute;

b) împreună lucrător cu Dumnezeu, la desăvârşirea sa proprie şi a întregii creaţii.Omul este chemat să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu

Omul este chemat să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu


7. Omul este chemat să se mântuiască

Chemarea lui Dumnezeu, voieşte ca:

a) toţi oamenii să se mântuiască;

b) toţi oamenii să vină la cunoştinţa adevărului.


Chemarea lui Dumnezeu însă:

a) nu îngrădeşte libertatea omului;

b) nu forţează decizia acestuia.

Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine.
Asemănarea omului cu Dumnezeu publicat: 2023-10-05T13:59:44+02:00, actualizat: 2023-10-05T14:52:59+02:00 by Colegiu.info