Structura celulei eucariote

Organizarea celulelor eucariote este caracteristică majorităţii organismelor vii (protiste, plante, fungi şi animale).

Celula eucariotă este alcătuită din două categorii de componente: protoplasmatice (partea vie a celulei) şi neprotoplasmatice (partea nevie a celulei), care împreună formează protoplastul.

Componentele protoplasmatice

membrana celulară, citoplasma, nucleul, reticulul endoplasmatic, ribozomii, dictiozomii, mitocondriile, plastidele, centrul celular, cilii, flagelii, corpusculii Nissl, neurofibrile, miofibrile.

Membrana celulară

Plasmalema (membrana celulară) delimitează citoplasma fiecărei celule şi este alcătuită dintr-un strat dublu fosfolipidic, de care se leagă o paletă de proteine globulare, care reprezintă componenta funcţională, esenţială a oricărei membrane.

Citoplasma

Citoplasma reprezintă o masă fundamentală, translucidă, hialină, mai mult sau mai puţin granulară, în care se află în suspensie componentele vii sau nevii ale celulei.

Nucleul

Nucleul este cel mai important constituent celular, prezent în toate celulele eucariote, cu excepţia hematiilor adulte ale mamiferelor şi vaselor conducătoare liberiene mature de la plante.

În interiorul nucleului se află nucleoplasma în care sunt dispuşi unul sau mai mulţi nucleoli.

Nucleoplasma este formată din cariolimfă (partea lichidă) şi cromatină (partea solidă, dispersată în cariolimfă).

Cromatina este alcătuită din ADN (acizi dezoxiribonucleici), ARN (acizi ribonucleici) şi proteine.

Structura celulei eucariote

Reticulul endoplasmatic

Reticulul endoplasmatic reprezintă un sistem de canalicule, cu o structură asemănătoare membranei celulare, care au pe traiectul lor numeroase dilataţii, numite vezicule sau cisterne.

Ribozomii

Ribozomii sunt formaţiuni sferice, vizibile numai la microscopul electronic, dispuse liber în citoplasmă sau grupate pe reticulul endoplasmatic, în toate celulele organismelor.

Dictiozomii

Dictiozomii sunt formaţi din discuri sau cisterne suprapuse.

Totalitatea dictiozomilor dintr-o celulă formează aparatul Golgi.

Mitocondriile

Mitocondriile sunt organite sferice, ovale sau în formă de bastonaş.

Plastidele

Plastidele sunt organite vii proprii plantelor, de formă lenticulară, cilindrică, spiralată etc., al căror ansmamblu formează plastidomul celular.

Centrul celular

Centrul celular poate fi pus în evidenţă la animale, alge şi ciuperci, având rol în formarea fusului de diviziune.

Cilii

Cilii sunt formaţiuni citoplasmatice mobile care ies în afara corpului celular.

* Ei sunt prezenţi la bacteriile mobile (bacili, vibrioni, spirili).

Flagelii

Flagelii sunt mai lungi, în număr mai mic (1-4 flageli).

* Ei sunt prezenţi la alge, ciuperci, muşchi, ferigi, gimnosperme, mai ales la celulele reproducătoare asexuate (zoospori) şi sexuate (gameţi).

Componentele neprotoplasmatice

Componentele neprotoplasmatice sunt formaţiuni celulare nevii, caracteristice, mai ales, celulelor vegetale: peretele celular, vacuomul celular şi incluziunile ergastice.

Peretele celular

Peretele celular este un înveliş rigid care mărgineşte spre exterior celula vegetală asigurându-i integritatea, invidualitatea şi forma caracteristică.

Vacuomul celular

Vacuomul celular reprezintă totalitatea vacuolelor dintr-o celulă vegetală matură.

Incluziunile ergastice

Incluziunile ergastice sunt produse anorganice sau organice, rezultate în urma procesului de metabolism.Structura celulei eucariote publicat: 2020-10-08T14:19:24+03:00, actualizat: 2020-10-08T15:59:45+03:00 by Colegiu.info