Structura celulei eucariote


I. Celula eucariotă


Organizarea celulelor eucariote este caracteristică majorităţii organismelor vii (protiste, plante, fungi şi animale).

Celula eucariotă este alcătuită din două categorii de componente:

a) protoplasmatice (partea vie a celulei);

b) neprotoplasmatice (partea nevie a celulei).

Împreună acestea formează protoplastul.II. Componentele protoplasmatice


a) membrana celulară;

b) citoplasma;

c) nucleul;

d) reticulul endoplasmatic;

e) ribozomii;

f) dictiozomii;

g) mitocondriile;h) plastidele;

i) centrul celular;

j) cilii;

k) flagelii;

l) corpusculii Nissl;

m) neurofibrile;

n) miofibrile.1. Membrana celulară

Plasmalema (membrana celulară) delimitează citoplasma fiecărei celule.

Ea este alcătuită dintr-un strat dublu fosfolipidic, de care se leagă o paletă de proteine globulare, care reprezintă componenta funcţională, esenţială a oricărei membrane.


2. Citoplasma

Citoplasma reprezintă o masă fundamentală, translucidă, hialină, mai mult sau mai puţin granulară.

În citoplasmă se află în suspensie componentele vii sau nevii ale celulei.3. Nucleul

Nucleul este cel mai important constituent celular, prezent în toate celulele eucariote, cu excepţia hematiilor adulte ale mamiferelor şi vaselor conducătoare liberiene mature de la plante.

În interiorul nucleului se află nucleoplasma în care sunt dispuşi unul sau mai mulţi nucleoli.


Nucleoplasma este formată din:

a) cariolimfă (partea lichidă);

b) cromatină (partea solidă, dispersată în cariolimfă).


Cromatina este alcătuită din ADN (acizi dezoxiribonucleici), ARN (acizi ribonucleici) şi proteine.4. Reticulul endoplasmatic

Reticulul endoplasmatic reprezintă un sistem de canalicule, cu o structură asemănătoare membranei celulare.

Aceste canalicule au pe traiectul lor numeroase dilataţii, numite vezicule sau cisterne.


5. Ribozomii

Ribozomii sunt formaţiuni sferice, vizibile numai la microscopul electronic.

Acestea sunt dispuse liber în citoplasmă sau grupate pe reticulul endoplasmatic, în toate celulele organismelor.6. Dictiozomii

Dictiozomii sunt formaţi din discuri sau cisterne suprapuse.

Totalitatea dictiozomilor dintr-o celulă formează aparatul Golgi.


7. Mitocondriile

Mitocondriile sunt organite sferice, ovale sau în formă de bastonaş.8. Plastidele

Plastidele sunt organite vii proprii plantelor.

Acestea au formă lenticulară, cilindrică, spiralată etc.

Ansamblul lor formează plastidomul celular.


9. Centrul celular

Centrul celular poate fi pus în evidenţă la animale, alge şi ciuperci, având rol în formarea fusului de diviziune.10. Cilii

Cilii sunt formaţiuni citoplasmatice mobile care ies în afara corpului celular.

Ei sunt prezenţi la bacteriile mobile (bacili, vibrioni, spirili).


11. Flagelii

Flagelii sunt mai lungi, în număr mai mic (1-4 flageli).

Ei sunt prezenţi la alge, ciuperci, muşchi, ferigi, gimnosperme, mai ales la celulele reproducătoare asexuate (zoospori) şi sexuate (gameţi).Structura celulei eucariote

Structura celulei eucariote


III. Componentele neprotoplasmatice


Componentele neprotoplasmatice sunt formaţiuni celulare nevii, caracteristice, mai ales, celulelor vegetale:

a) peretele celular;

b) vacuomul celular;

c) incluziunile ergastice.


1. Peretele celular

Peretele celular este un înveliş rigid care mărgineşte spre exterior celula vegetală asigurându-i:

a) integritatea;

b) invidualitatea;

c) forma caracteristică.2. Vacuomul celular

Vacuomul celular reprezintă totalitatea vacuolelor dintr-o celulă vegetală matură.


3. Incluziunile ergastice

Incluziunile ergastice sunt produse anorganice sau organice, rezultate în urma procesului de metabolism.
Structura celulei eucariote publicat: 2023-09-26T09:19:24+02:00, actualizat: 2023-09-26T10:42:46+02:00 by Colegiu.info