Rezumatul, Rezumatul scris, Rezumatul oral

Rezumatul

Rezumatul este un tip de text, oral sau scris, în care se prezintă succint şi obiectiv datele esenţiale ale unor fapte sau din conţinutul unui text dat.

Se pot rezuma:
întâmplări din propria experienţă
emisiuni radio sau de televiziune
filme, spectacole de teatru
texte ştiinţifice, jurnalistice, administrative, argumentative
texte literare (epice şi dramatice).

În cazul textului literar epic, rezumarea este o activitate esenţială, pregătitoare în vederea realizării altor tipuri de compuneri şcolare (analiza literară, caracterizarea personajelor, eseul structurat pe o temă dată), deoarece ea are în vedere înţelegerea conţinutului operei literare (prezentarea pe scurt a faptelor).

Rezumatul scris

Pregătirea rezumatului

Citeşte textul dat spre rezumare, încercând:
– să identifici, la prima lectură, tema acestuia (ideea centrală), locul, timpul, personajele prezente
– să segmentezi textul în fragmente (secvenţele importante, corespunzătoare ideilor principale).

Reciteşte fiecare secvenţă identificată de tine pentru a formula ideea principală şi ideile secundare; poţi reveni asupra segmentării iniţiale, în cazul în care observi la a doua lectură că o idee este dezvoltată în mai multe paragrafe.

Scrie planul de idei principale şi secundare; formularea lor se poate face în enunţuri sau sub formă de titlu (cuvinte-cheie).

Verifică planul de idei, în vederea eliminării informaţiilor mai puţin importante şi a păstrării ideilor necesare pentru înţelegerea conţinutului textului citit.

Rezumatul, Rezumatul scris, Rezumatul oral

Redactarea rezumatului

Scrie rezumatul, pe baza planului alcătuit, respectând următoarele reguli:

concentrarea informaţiilor într-un spaţiu restrâns, în raport cu dimensiunea textului citat, sau respectarea limitei de spaţiu impuse prin cerinţă

dispunerea, în paragrafe, a informaţiilor esenţiale, în ordinea din planul de idei (respectarea ordinii desfăşurării evenimentelor)

corectitudinea asocierii dintre numele personajelor şi faptelor lor, în ordinea apariţiei în textul citat

exprimarea ideilor în cuvinte proprii

relatarea (exclusiv) la persoana a III-a, la timpul prezent al modului indicativ sau la perfect compus (evitarea perfectului simplu şi a imperfectului, timpuri verbale specifice povestirii)

relatarea obiectivă presupune absenţa următoarelor aspecte: exprimarea opiniilor personale, calificarea acţiunilor sau a personajelor, mărcile afective, formulări precum „autorul ne prezintă”, „acţiunea începe cu”, arhaisme sau regionalisme din textul citat

eliminarea citatelor, a figurilor de stil, a elementelor retorice sau expresive, a descrierilor

transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă (absenţa dialogului)

unitatea compoziţiei prin dispunerea ideilor/organizarea paragrafelor în introducere, cuprins, încheiere; aşezarea corectă a textului în pagină

– asigurarea coerenţei textului, respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie.

Rezumatul oral

Fii atent la modul (ideal) de transmitere a unei ştiri la radio sau la televizor: conţinut esenţializat, prezentat obiectiv, cu o exprimare corectă gramatical şi fluentă, fără bruiaj sonor.Rezumatul, Rezumatul scris, Rezumatul oral publicat: 2018-12-03T07:22:42+02:00, actualizat: 2018-12-03T08:14:40+02:00 by Colegiu.info