Responsabilitatea, Tipuri de responsabilităţi

Responsabilitatea

Prin libera iniţiativă se exprimă dreptul proprietarului de a adopta decizii în orice problemă privind acţiunile sale economice şi bunurile care formează obiectul proprietăţii sale.

În acest fel, agentul economic responsabil devine atent la semnalele pieţei, îşi orientează resursele de care dispune pentru acoperirea nevoilor sociale reale, spre reducerea consumurilor specifice, spre utilizarea de tehnologii performante şi nepoluante, spre promovarea cu prioritate a activităţilor utile menite să contribuie la rezolvarea problemelor societăţii, manifestând responsabilitate atât faţă de acţionari şi angajaţi, cât şi faţă de clienţi şi comunitate.

Tipuri de responsabilităţi

Responsabilităţi faţă de acţionari

– gestiune corectă
– loialitate
– informare
– transparenţă.

Responsabilităţi faţă de angajaţi

– remunerare echitabilă
– dezvoltare profesională
– respectul vieţii personale
– respectul dreptului de petiţie, de asociere
– posibilitatea promovării în funcţie de competenţă.

Responsabilitatea, Tipuri de responsabilităţi

Responsabilităţi faţă de clienţi

– produse/servicii originale
– garantarea siguranţei de utilizare
– informare corectă, garanţie şi service.

Responsabilităţi faţă de comunitate

– protejarea mediului
– contribuţie la rezolvarea problemelor sociale
– respectarea diversităţii culturale.

DEX: responsabilitate

Responsabilitate – Obligația de a efectua un lucru, de a răspunde, de a da socoteală de ceva, de a accepta și suporta consecințele; răspundere; funcție, sarcină de răspundere.Responsabilitatea, Tipuri de responsabilităţi publicat: 2020-09-19T17:20:53+03:00, actualizat: 2020-09-19T18:53:45+03:00 by Colegiu.info