Protecţia împotriva coroziunii

Protecţia împotriva coroziunii cuprinde mai multe forme.

Pentru a împiedica procesul de coroziune a construcţiilor şi a instalaţiilor metalice, se folosesc aliaje şi metale rezistente din punct de vedere chimic (oţeluri inoxidabile). Oţelurile, care au în compoziţia lor metale ca: Mn, Cr, Ni au o rezistenţă chimică mare. Aluminiul are o rezistenţă chimică ridicată faţă de unele medii agresive.

O altă metodă de protecţie împotriva coroziunii constă în acoperirea cu un strat protector a suprafeţelor de protejat, care să fie uniform, aderent, lipsit de pori şi rezistent chimic. După natura lor, straturile protectoare pot fi metalice, anorganice şi organice.

Straturile metalice pot fi obţinute prin diferite procedee: galvanizare, metalizare, difuziune, cufundare în metal topit, placare etc.

Galvanizarea

Galvanizarea constă în depunerea unui strat prin electroliză. Stratul metalic depus prin această metodă este foarte pur şi uniform. Pentru acoperirea fierului se utilizează: zincul, cromul, plumbul, mai rar nichelul, staniul etc.

Metalizarea

Metalizarea constă în aplicarea metalului protector, în stare topită şi pulverizată, pe suprafaţa care trebuie protejată. Metalizarea se foloseşte la protejarea rezervoarelor mari, la refacerea suprafeţelor uzate etc. Fierul se metalizează cu plumb, cu aluminiu sau cu oţel inoxidabil.

Cromare

Cufundarea în metal

Cufundarea în metal se foloseşte, de obicei, pentru acoperirea fierului cu un metal care are un punct de topire mic, de exemplu cu plumb, zinc, sau staniu. Cositorirea este folosită mai ales în industria alimentară pentru acoperirea cutiilor de conserve sau a vaselor de cupru, iar zincarea este aplicată pentru acoperirea tablei pentru acoperiş.

Straturile anorganice protectoare

Straturile anorganice protectoare se obţin prin tratamente chimice aplicate suprafeţei de protejat. În felul acesta, se obţine o peliculă ce prezintă o bună rezistenţă la coroziune. Astfel de pelicule pot fi formate din oxizi, fosfaţi sau emailuri. În mod obişnuit, emailul este folosit la protejarea obiectelor pentru uz casnic: oale, găleţi, ligheane etc. Emailul apără bine metalul, însă schimbările bruşte de temperatură sau lovirile pot produce fisurarea stratului de email. În industria chimică se foloseşte un email special cu proprietăţi antiacide.

Straturile organice protectoare

Straturile organice sunt formate din pelicule de lacuri, vopsele, bitum, cauciucuri etc. Părţile metalice ale construcţiilor se vopsesc, conductele de oţel sau de fontă îngropate în pământ sunt acoperite în prealabil cu un strat de bitum, rezervoarele pentru acid clorhidric sunt căptuşite cu cauciuc.

* Uneori, în mediile puternic corozive, se introduc inhibitori, substanţe care au capacitatea de a micşora viteza de coroziune. Coroziunea metalelor poate fi atenuată, în unele cazuri, dacă se îndepărtează componentele corozive din mediul cu care vine în contact metalul. De exemplu, apa pentru cazanele de abur este supusă unui tratament special pentru îndepărtarea dioxidului de carbon şi a oxigenului dizolvate în ea.Protecţia împotriva coroziunii publicat: 2019-10-21T09:32:57+02:00, actualizat: 2019-10-21T10:37:17+02:00 by Colegiu.info