Neologismele reproduse fonetic, Neologismele ortografiate etimologic, Anacolutul tolerat, Anacolutul netolerat

Neologismele reproduse fonetic

Majoritatea neologismelor româneşti se scriu aşa cum se pronunţă. În general, neologismele care intră în această categorie au o anumită vechime în limbă şi sunt adaptate la sistemul fonetic şi morfologic al limbii române.

Exemple

– abajur, antet, bonom, dispecer, meci, miting, nailon etc.

Neologismele ortografiate etimologic

În ultima vreme au intrat în limba română, pe lângă unele anglicisme şi franţuzisme neînregistrate încă în dicţionare uzuale, o serie de termeni tehnico-ştiinţifici din sfera limbajelor de strictă specialitate. Aceste neologisme trebuie scrise, deocamdată, ca în limbile din care provin.

Exemple

– camping, charter, globe-trotter, jocker, skotch etc.

Atenţie!

Conform DOOM, articolul hotărât enclitic se leagă cu cratimă în împrumuturile a căror finală prezintă deosebiri între scriere şi pronunţie (acquis-ul) şi în împrumuturile care au finale grafice neobişnuite la cuvintele vechi din limba română (dandy-ul, hippy-ul). Se recomandă ataşarea fără cratimă la împrumuturile care se termină în litere din alfabetul limbii române pronunţate ca în limba română (trendul, gadgetul).

Neologismele reproduse fonetic, Neologismele ortografiate etimologic, Anacolutul tolerat, Anacolutul netolerat

Anacolutul

Anacolutul (din gr. anakoluthon – „fără, lipsit de urmare, continuarea sau legătura”) este o greşeală gramaticală aparţinând domeniului sintaxei. El reprezintă o încălcare a regulilor de organizare a enunţului, o deviere (abatere) de la strutura sintactică aleasă iniţial. Anacolutul este o construcţie caracterizată prin absenţa legăturii normale sau/şi prin întreruperea continuităţii în cadrul unei construcţii sintactice.

Anacolutul tolerat

În exemplele Lacomului, cât să-i dai, el nu zice ba şi Sărăcia un’ s-a-ncuibat/Anevoie-i de scăpat (pop.), exprimarea corectă este: Lacomul, cât să-i dai, nu zice ba şi De sărăcie un’ s-a-ncuibat/Anevoie-i de scăpat. În aceste situaţii, specifice limbii populare şi familiare, se consideră că anacolutul poate fi tolerat.

Anacolutul netolerat

În cazurile când anacolutul ia naştere din cauza neglijenţei în exprimare, el nu mai poate fi tolerat. În exemplul Fratele meu, nu-mi pasă de el este o greşeală evidentă, pentru că exprimarea corectă ar fi trebuit să fie: De fratele meu nu-mi pasă.Neologismele reproduse fonetic, Neologismele ortografiate etimologic, Anacolutul tolerat, Anacolutul netolerat publicat: 2019-09-25T10:48:46+02:00, actualizat: 2019-09-25T11:33:18+02:00 by Colegiu.info