Momentul forţei faţă de un punct, Echilibrul mecanic al corpului sub acţiunea forţelor

Momentul forţei faţă de un punct

Momentul forţei se exprimă prin produsul vectorial dintre vectorul de poziţie r al punctului de aplicaţie al forţei F care acţionează asupra corpului, faţă de centrul de rotaţie şi forţă: M = r x F.

Modulul este dat de relaţia: M = F · r · sin α; M = F · b.

Direcţia vectorului M este perpendiculară pe planul format de vectorii r şi F.

Sensul vectorului M este dat de regula burghiului, rotind burghiul dinspre r spre F, pentru a-l suprapune sub unghiul cel mai mic.

Momentul forţei

Teorema lui Varignon

Suma vectorială a momentelor forţelor concurente faţă de un punct este egală cu momentul rezultantei acestor forţe în raport cu acelaşi punct.

Echilibrul mecanic al corpului sub acţiunea forţelor

Echilibru dinamic

Un corp rigid este în echilibru dinamic dacă se mişcă cu viteză constantă v = const. sau se roteşte în jurul unei axe fixe cu viteză unghiulară constantă ω = const.

Echilibru static

Dacă corpul este în repaus, v = 0 şi ω = 0, corpul este în echilibru static.

Echilibru de translaţie (condiţia I)

Rezultanta tuturor forţelor externe care acţionează asupra corpului este nulă:

R = F1 + F2 + … = 0  sau  Rx = F1x + F2x + … = 0, Ry = F1y + F2y + … = 0

Echilibru de rotaţie (condiţia II)

Momentul rezultant al tuturor momentelor externe ce acţionează asupra corpului este nul:

M = M1x + M2x + … = 0  sau  Mx = M1x + M2x + … = 0, My = M1y + M2y + … = 0

Pentru un corp în echilibru de translaţie, dacă M = 0 faţă de un anumit punct, este zero faţă de orice punct din sistemul de referinţă.Momentul forţei faţă de un punct, Echilibrul mecanic al corpului sub acţiunea forţelor publicat: 2023-04-26T12:38:15+03:00, actualizat: 2023-04-26T13:47:21+03:00 by Colegiu.info