Mitropolitul Grigorie Dascălul – Viaţa, Activitatea culturală

Grigorie Dascălul – Viaţa

S-a născut în Bucureşti, în anul 1765 şi a primit la botez numele de Gheorghe. A urmat cursurile şcolii de la Sfântul Sava. Devine călugăr la Mănăstirea Neamţ, cu numele de Grigorie. Întorcându-se la Bucureşti, a tipărit câteva cărţi împreună cu un prieten, Gherontie. Călătoreşte cu acesta spre Muntele Athos. La întoarcere, sunt jefuiţi şi chinuiţi de tâlhari pe teritoriul Bulgariei de astăzi, iar Gherontie este ucis.

În anul 1823 a fost ales mitropolit al Ţării Româneşti. În urma războiului ruso-turc, din anii 1828-1834, Moldova şi Muntenia s-au aflat sub ocupaţie rusească, iar mitropolitul Grigorie a fost înlăturat din scaun şi exilat.

A murit în anul 1834 şi a fost înmormântat lângă Catedrala mitropolitană din Bucureşti, el însuşi contribuind la lucrările de refacere a catedralei.

Este menţionat faptul că Grigorie, atunci când a fost chemat de domnitor la Curte pentru a fi investit mitropolit, ar fi făcut drumul de la Căldăruşani la Bucureşti pe jos.

Ridicarea în treapta de mitropolit a unui simplu preot călugăr, considerată ca o abatere de rânduieli tradiţionale, potrivit cărora mitropolitul trebuia ales dintre episcopii ţării, s-a dovedit a fi salutară pentru Biserică şi neam.

Grigorie Dascălul - Mitropolitul Ţării Româneşti

Grigorie Dascălul – Activitatea culturală

Grigorie Dascălul a avut în grijă biblioteca Mitropoliei din Bucureşti încă înante de a fi ales mitropolit. El a constituit opera de traducere a Sfinţilor Părinţi (Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Casian Romanul ş.a.).

Mitropolitul s-a îngrijit de preoţi şi de familiile lor, desfiinţând unele dări, iar altele fiind reduse foarte mult prin strădania sa.

A înfiinţat două şcoli româneşti, una la Buzău şi alta la Focşani şi s-a preocupat şi de bunăstarea şcolilor deja existente („Sfântul Sava” din Bucureşti).

Eforturile sale de înfiinţare de seminarii în fiecare eparhie vor fi încununate de succes abia după moartea sa. Tot el s-a preocupat de inventarierea bunurilor bisericeşti ale mănăstirilor închinate la Locurile Sfinte.

Pentru întreaga sa activitate, dar mai ales pentru opera de traducător iscusit din Sfinţii Părinţi, mitropolitul Grigorie a fost numit Dascălul.Mitropolitul Grigorie Dascălul – Viaţa, Activitatea culturală publicat: 2023-03-17T11:34:18+02:00, actualizat: 2023-03-17T12:15:05+02:00 by Colegiu.info