Mediul geografic

Mediul geografic este spaţiul de convergenţă şi interferenţă, în care se întrepătrund litosfera, atmosfera, hidrosfera, biosfera, pedosfera şi antroposfera.

Mediul geografic cuprinde şase subsisteme: relieful, clima, apele, plantele şi animalele, solul şi omul cu activităţile specifice. Prin urmare, similar termenului de mediu geografic este cel de mediu umanizat.

Din suprapunerea şi interferenţa geosferelor şi ca urmare a acţiunii umane rezultă un înveliş complex, cu valoare de sistem, ce reprezintă mediul geografic, caracterizat prin organizare, structură şi funcţionare, grefate pe un intens şi permanent schimb de energie, substanţă şi informaţii.

Organizarea mediului constă în alcătuirea din părţi legate prin fluxuri de energie şi de substanţă într-un tot unitar, având structură şi funcţionare distincte şi specifice.

Se înţelege că mediul geografic apare ca un strat continuu, de formă sferoidală, având ca limită inferioară astenosfera, iar ca limită superioară partea superioară a troposferei.

Mediul geografic

Între limitele acestui strat complex, gros de 20-30 km, mediul geografic se caracterizează prin conexiuni şi circuite de substanţă, energie şi informaţii, prin capacitatea de autoreglare (adaptare la disfuncţii), echilibru dinamic (prin restabilirea dereglărilor), ritmicitatea proceselor şi fenomenelor.

De asemenea, mediul geografic este un sistem deschis, întrucât primeşte influenţe din interiorul Terrei, prin energia condiţionată de atracţia terestră, câmpul geomagnetic, magmă, şi din Univers, cu precădere de la Soare şi Lună.

Rezultă, deci, că mediul geografic este un sistem material, numit şi geosistem sau mediu terestru.

Continentele şi cuvetele, respectiv bazinele oceanice sunt părţile majore ale mediului terestru.

În spaţiul continentelor şi al bazinelor oceanice, pe fondul unor criterii tectonice, de relief, climatice, biotice, există părţi ale geosistemului, numite subsisteme, reprezentate prin relief, climă, ape, vegetaţie şi faună, sol şi omul cu activităţile sale.

Aceste părţi ale geosistemului, diferite ca mărime, formă şi poziţie geografică, se numesc medii geografice.Mediul geografic publicat: 2019-04-16T15:58:18+02:00, actualizat: 2019-04-16T16:01:35+02:00 by Colegiu.info