Managementul resurselor umane (recrutarea, selectarea, orientarea, instruirea şi compensarea personalului)

Managementul resurselor umane

Managementul resurselor umane presupune: recrutarea, selectarea, orientarea, instruirea şi compensarea personalului.

Recrutarea personalului

Recrutarea personalului corespunzător presupune identificarea potenţialilor candidaţi pentru posturile firmei (din interiorul firmei, de la concurenţi, de pe piaţa forţei de muncă, din şcoli etc.).

Selectarea personalului

Selectarea presupune identificarea persoanei corespunzătoare postului (cererea de angajare trebuie să conţină câteva categorii de informaţii care sunt absolut necesare pentru ca întreprinzătorul să selecteze cererile persoanelor care îndeplinesc cele mai multe dintre cerinţele postului respectiv).

Pentru a alege cel mai potrivit salariat, întreprinzătorul poate să recurgă la solicitările de serviciu (se utilizează un formular de solicitare a postului care conţine informaţii despre studii, pregătire specială cerută, experienţă, deprinderi aplicabile în muncă, istoricul muncii şi chiar referinţe personale nu numai profesionale), la teste (de performanţă, de inteligentă, de aptitudini, de personalitate), la interviuri etc.

Managementul resurselor umane (recrutarea, selectarea, orientarea, instruirea şi compensarea personalului)

Orientarea şi instruirea personalului

Orientarea şi instruirea se realizează atunci când personalul selectat şi angajat trebuie introdus rapid în mediul de lucru al activităţii.

Personalul trebuie să fie familiarizat cu firma şi cu munca pe care o va desfăşura, procesul de orientare a salariatului poate dura de la câteva zile la câteva luni.

Noii salariaţi pot fi pregătiţi direct la locul de muncă (stagiu în cadrul unor compartimente funcţionale, iniţiere în domeniul informaticii, perfecţionarea profesională prin cursuri intensive, perfecţionarea cunoştinţelor de limbi străine etc.) sau în afara locului de muncă (prin urmarea de şcoli, seminarii etc.).

Compensarea personalului

Compensarea pentru munca depusă se realizează prin intermediul salariilor şi al stimulentelor.

În cele mai multe afaceri, la început, salariul se stabileşte în funcţie de timpul lucrat sau în funcţie de numărul de produse realizate.

Mărimea salariilor este dependentă de numeroşi factori, printre care se numără şi raportul dintre oferta şi cererea de forţă de muncă, legislaţia în vigoare, posibilitatea firmei de a plăti, gradul de organizare a salariaţilor în sindicate şi capacitatea acestora de a dialoga cu patronatul.

Stimulentele pot fi financiare şi nefinanciare.Managementul resurselor umane (recrutarea, selectarea, orientarea, instruirea şi compensarea personalului) publicat: 2022-05-20T11:19:54+03:00, actualizat: 2022-05-20T12:26:24+03:00 by Colegiu.info