Libera iniţiativă, Legile juridice şi codurile de conduită, Proprietatea privată – Fundamentul libertăţii de acţiune

Libera iniţiativă

Libera iniţiativă este o modalitate specifică de manifestare a libertăţii economice bazată pe dreptul de proprietate ce se exprimă prin capacitatea agenţilor economici de a desfăşura pe cont propriu o afacere, de a dezvolta, menţine sau restrânge acţiunile lor, de a se manifestă ca antreprenori, de a se angaja în mod liber în acte de schimb, în asociaţii sau societăţi cu caracter lucrativ.

Orice acţiune întreprinsă de un agent economic din dorinţa de a-şi realiza propriile interese trebuie să se desfăşoare astfel încât acţiunile sale să nu afecteze cu nimic libertatea de acţiune a celorlalţi. De aici decurge că, libertatea de acţiune este o caracteristică generală ce se aplică în mod egal tuturor agenţilor economici şi că ea nu poate fi separată de responsabilitate.

Legile juridice şi codurile de conduită

Pentru ca libera iniţiativă să nu poată fi interpretată după plac, guvernele au stabilit legi juridice care descriu coordonatele generale ale libertăţii de acţiune, care sunt faptele ce constituie o încălcare a ei, precum şi modalităţile prin care poate fi restabilită ordinea, ba chiar mai mult, firmele şi-au elaboat ele însele coduri de conduită.

Libera iniţiativă, Legile juridice şi codurile de conduită, Proprietatea privată - Fundamentul libertăţii de acţiune

Proprietatea privată – Fundamentul libertăţii de acţiune

Fundamentul libertăţii de acţiune îl reprezintă proprietatea privată şi, de aceea, libertatea de acţiune se exprimă în primul rând prin dreptul de poseda bunuri, de a le utiliza, de a dispune de ele şi de uzufructul lor, însă şi aici este implicată responsabilitatea proprietarilor.

Libera iniţiativă se concretizează în dreptul agenţilor economici de a dezvolta, menţine sau restrânge acţiunile lor, de a se manifestă ca antreprenor, consumându-şi după cum crede că este mai bine bunurile de care dispune, de a se angaja în mod liber în acte de schimb.Libera iniţiativă, Legile juridice şi codurile de conduită, Proprietatea privată – Fundamentul libertăţii de acţiune publicat: 2020-10-28T13:35:00+02:00, actualizat: 2020-10-28T14:47:59+02:00 by Colegiu.info