Jean-Jacques Rousseau – Discurs asupra originii şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni (Omul în starea naturală şi în cea socială)

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) – Discurs asupra originii şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni

Omul în starea naturală şi în cea socială

Cum va izbuti omul să se vadă aşa cum l-a format natura, cu toate schimbările pe care le-a suferit alcătuirea lui originară, datorită succesiunii timpului şi a bunurilor, şi cum va putea să deosebească ceea ce aparţine fondului său propriu de ceea ce au adăugat, ori au schimbat la starea lui primitivă împrejurările şi progresele sale? (…)

Întreb care din două – viaţa civilizată sau cea naturală – este mai susceptibilă să devină de nesuportat celor care o trăiesc?

Aproape că nu vedem în jurul nostru decât oameni care se plâng de existenţa lor; şi mai mulţi sunt aceia care nu se plâng, deşi sufletul le e plin de aceasta; îmbinarea legilor divine şi omeneşti abia dacă este de ajuns pentru a împiedica dezordinea. (…)

Jean-Jacques Rousseau - Discurs asupra originii şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni (Omul în starea naturală şi în cea socială)

Concluzia va fi că, rătăcind prin păduri, fără meşteşuguri, fără grai, fără locuinţă, fără război şi fără legături, fără a avea nevoie de semenii săi şi fără a avea vreo dorinţă de a le face rău, poate fără a recunoaşte vreodată pe vreunul dintre ei în mod individual, omul sălbatic, prea puţin supus pasiunilor şi fiindu-i de ajuns lui însuşi, nu avea decât sentimente şi cunoştinţe potrivite pentru această stare. (…)

Îmi este de ajuns că am dovedit că nu aceasta este starea originară a omului, ci că numai spiritul societăţii şi inegalitatea generată de ea modifică şi alterează astfel toate înclinaţiile noastre naturale.Jean-Jacques Rousseau – Discurs asupra originii şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni (Omul în starea naturală şi în cea socială) publicat: 2019-12-03T17:08:05+02:00, actualizat: 2019-12-05T13:05:45+02:00 by Colegiu.info