Hazardele hidrologice, biologice, cosmice, antropice, tehnologice

Hazardele hidrologice

Inundaţiile sunt hazarde specifice pentru regiunile umede, relativ umede şi constau în acoperirea temporară cu apă a unui teren ca urmare a creşterii nivelului unui râu, lac etc. Cauzele sunt de natură climatică, reprezentate prin ploi torenţiale, topirea zăpezilor, a pungilor de apă din gheţari etc. şi, indirect, prin acţiunea antropică legată de defrişări, amenajări incorecte ale râurilor, terenurilor etc. În climatele musonice, inundaţiile se produc cu regularitate.

Aisbergurile, banchizele sunt prezente pe oceane la latitudini mari şi constituie un pericol pentru navigaţie.

Valurile din oceane şi mări sunt fenomene periculoase pentru navigaţie, cât şi pentru coaste în momentul deferlării. Ele sunt declanşate de hazardele seismice (tsunami) sau climatice (ciclonii tropicali).

Hazardele biologice

Hazardele biologice naturale sunt cauzate de invazii de boli şi dăunători. În această categorie se includ epidemiile prin îmbolnăviri în masă ale populaţiei din cauza unor agenţi patogeni.

Cele mai puternice atacuri au fost date de invaziile lăcustelor în Africa, America de Nord, Asia şi Europa de Est.

Hazardele cosmice

O categorie aparte o reprezintă, pentru mediu, iminenţa unui hazard cosmic, scăderea sau intensificarea activităţii solare, coliziunea cu unele corpuri cosmice.

Hazardele antropice

Hazardele antropice sunt acele fenomene cu urmări nefaste asupra mediului produse prin diferite acţiuni ale omului.

Cernobîl

Hazarde tehnologice

Hazarde tehnologice se produc în sfera progresului tehnic şi a poluării.

Hazardele industriale sunt legate de procesele chimice, miniere, energetice materializate prin poluare continuă, explozii, incendii, scurgeri de substanţe periculoase cu pierderi materiale şi de vieţi omeneşti. Ele au apărut mai ales în secolul XX.

Transporturile al căror caracter de hazard rezidă în: poluarea permanentă a aerului, pierderi de vieţi omeneşti din cauza accidentelor, poluarea cu substanţe periculoase a solului şi mai ales a apelor.

Hazardele agrare au rezultat prin extinderea terenurilor agrare şi au modificat peste 40% din suprafaţa uscatului.

Hazardele comerciale, legate de comerţul cu produse/deşeuri toxice şi radioactive.Hazardele hidrologice, biologice, cosmice, antropice, tehnologice publicat: 2018-09-21T14:26:13+02:00, actualizat: 2018-09-21T14:26:13+02:00 by Colegiu.info