Genul literar, Genul epic, Modurile de expunere

Genul literar

Genul literar este un concept fundamental al teoriei literare, denumind un anumit tip de creaţie în proză sau versuri care asociază operele literare pe baza elementelor comune de:
structură
tehnică artistică
reflectare a poziţiei autorului.

Se disting trei genuri literare: epic, liric şi dramatic.

Genul epic

Genul epic prezintă indirect, subiectiv sau obiectiv, poziţia autorului prin nararea acţiunilor unor personaje.

Genul epic include totalitatea literaturii de tip narativ, având ca moduri de expunere dominante naraţiunea şi descrierea, dar şi dialogul şi monologul.

Genul literar, Genul epic, Modurile de expunere

Modurile de expunere

Modurile de expunere sunt mijloace prin care scriitorul comunică viziunea sa asupra lumii, trăirile şi sentimentele sale în faţa realităţii umane şi naturale.

În funcţie de scopul reprezentării, se disting trei moduri de expunere:
descrierea – axată pe imagine (vizuală, auditivă etc.)
naraţiunea – concentrată pe fapte, evenimente, întâmplări
dialogul – centrat pe vorbire.

Modurile de expunere sunt asociate, de regulă, genurilor literare:
descrierea corespunde genului liric
naraţiunea corespunde genului epic
dialogul corespunde genului dramatic.

Modurile de expunere pot coexista în cadrul uneia şi aceleiaşi opere, apartenenţa la gen fiind marcată de ponderea unuia sau a altuia dintre moduri, ca şi de alte considerente de conţinut sau formale.

Naraţiunea este un tip de text care înfăţişează acţiuni reale/fictive atribuite unor personaje şi relatate de un narator.Genul literar, Genul epic, Modurile de expunere publicat: 2021-09-21T12:36:35+02:00, actualizat: 2021-09-21T13:26:31+02:00 by Colegiu.info