Factorii generatori ai noului sistem geopolitic

Sistemul geopolitic actual este rezultatul acţiunii congruente a mai multor factori determinativi sau modelatori, printre cei mai importanţi înscriindu-se:

Încheierea, după aproape cinci decenii, a Războiului Rece, prin căderea sistemului comunist şi adoptarea generalizată a sistemului capitalist de producţie şi organizare a societăţii;

– Tendinţa de generalizare a sistemului capitalist, de influenţă americană, în toate domeniile existenţei societăţilor respective;

– Tendinţa de multipolarizare la nivel regional sau zonal, în domeniul atât economic sau social, dar mai ales politic, reliefată prin apariţia de noi centri de putere, bazaţi nu pe ideologii diferite, ci pe un potenţial economic, demografic aparte;

Reaşezarea sferelor de influenţă, conform noilor interese predominant economice, dar şi strategice;

– Prezenţa tot mai accentuată a procesului de globalizare, legat fiind de necesitatea construirii unei pieţe globale;

– Procesul de construire a unor structuri regionale sau zonale care să gestioneze problemele existente la nivel supranaţional.

Factorii generatori ai noului sistem geopolitic

Sistemul geopolitic actual se bazează, în primul rând, pe asigurarea controlului asupra unor teritorii care prezintă o importanţă fie economică, în special în ceea ce înseamnă accesul la resursele de materii prime, dar şi pieţe de desfacere, fie strategică, de control al accesului spre anumite regiuni considerate importante de către vectorul geopolitic implicat: strâmtori maritime, canale de navigaţie, zone de ieşire la ocean etc.

În prima situaţie, resursa cea mai importantă care generează acţiune, inclusiv geopolitică şi geostrategică, din partea statelor interesate, este petrolul.

Ultimele acţiuni la nivel global, inclusiv din punct de vedere militar, au avut ca element fundamental accesul la resurse de petrol.Factorii generatori ai noului sistem geopolitic publicat: 2019-01-29T15:02:13+02:00, actualizat: 2019-01-29T15:05:43+02:00 by Colegiu.info