Dicţionar istorie [feminism, asimilare, imigrant, exod, expulzare, integrare]

Feminism – Curent politic în mişcarea socială care militează pentru egalitatea în drepturi a femeilor cu bărbaţii în toate sferele de activitate.

Meserie – Îndeletnicire de orice natură, bazată pe munca manuală calificată.

Ocupaţie – Activitate, de durată mai mare sau mai mică, desfăşurată de cineva pentru a-şi asigura o sursă de venit; îndeletnicire; treabă.

Forţă de muncă – Capacitatea de muncă a omului, totalitatea aptitudinilor lui fizice şi intelectuale datorită cărora este în stare să producă bunuri materiale.

Industrializare – Dezvoltarea industriei prin introducerea tehnicii modere în anumite procese de muncă. Transformarea unui proces de producţie meşteşugărească într-un proces de producţie întemeiat pe tehnica maşinistă modernă.

Fuziune – Unire într-o singură unitate a mai multor partide, firme, organizaţii, grupări.

Servicii – Acţiunea, faptul de a servi; muncă presată în folosul sau în interesul cuiva.

Tehonologie – Ansamblu de procedee şi de metode folosite în scopul obţinerii unui produs.

Dicţionar istorie [feminism, asimilare, imigrant, exod, expulzare, integrare]

Asimilare – Adaptarea unei persoane aparţinând unui grup etnic sau social, de obicei minoritară, la altul. Asimilarea presupune o schimbare de limbă, obiceiuri, valori şi comportament.

Emigrant – Persoană care, din anumite motive, părăseşte un teritoriu pentru a se stabili pe un alt teritoriu, temporar sau definitiv.

Imigrant – Persoană care se stabileşte pe un alt teritoriu, într-o altă ţară.

Persecuţie – Prigonirea, urmărirea cu perseverenţă a cuiva pentru a-i pricinui un rău pe nedrept.

Exod – Emigrare în masă a unei populaţii dintr-o ţară sau de pe un teritoriu spre altă ţară sau spre alt teritoriu într-un timp foarte scurt.

Expulzare – Trimiterea peste graniţă, pe baza unui act al puterii de stat, a cuiva care nu mai este dorit pe teritoriul ţării în care se afla.

Integrare – Procesul prin care un imigrant este acceptat în societate, atât ca individ, cât şi ca grup.

Restricţie – Măsură care limitează, îngrădeşte un drept, o libertate etc.Dicţionar istorie [feminism, asimilare, imigrant, exod, expulzare, integrare] publicat: 2018-09-03T16:44:54+02:00, actualizat: 2018-09-03T16:45:28+02:00 by Colegiu.info