Dicţionar istorie [discriminare, Marea criză, intoleranţă, rasism, xenofobie, Brain Drain, Schengen]

Discriminare – Acţiune de a nu acorda drepturi egale, de a limita în drepturi o categorie de cetăţeni în comparaţie cu ceilalţi cetăţeni. Diferenţiere restrictivă de drepturi pentru o parte a populaţiei unei ţări, pentru o organizaţie sau pentru unele ţări faţă de altele.

Marea criză – Perioadă istorică datată între 1929 şi 1933, în care a avut loc cea mai mare prăbuşire economică a lumii occidentale. Criza s-a declanşat odată cu prăbuşirea bursei din New York. În această perioadă s-a format un surplus relativ de mărfuri în raport cu capacitatea de cumpărare limitată a populaţiei, ceea ce a dus la scăderea producţiei, la falimente şi la şomaj.

Naţionalism – În forma sa extremă, politică şi ideologie care urmăresc întreţinerea izolării şi aţâţarea urii de rasă şi naţionalitate. Tendinţă de a aprecia exclusiv şi exagerat tot ceea ce aparţine propriei naţiuni.

Intoleranţă – Lipsă de toleranţă a unor persoane sau a unor regimuri politice faţă de anumite categorii de persoane, diferite din punct de vedere naţional, politic, religios, cultural.

Rasism – Concepţie social-politică ce susţine ideea nefondată a inegalităţii biologice şi intelectuale a raselor umane, precum şi caracterul determinant în istorie, al particularităţilor rasiale ale oamenilor, al luptei dintre rase.

Dicţionar istorie [discriminare, Marea criză, intoleranţă, rasism, xenofobie, Brain Drain, Schengen]

Xenofobie – Ură, aversiune exagerată faţă de tot ceea ce este străin, manifestată prin atitudine şi comportament.

Azil – Acordare de drept de refugiu, de către un stat, unei persoane străine urmărite şi persecutate în ţara sa din motive politice.

Brain Drain (engl. scurgerea creierelor) – Emigrarea persoanelor instruite şi talentate din ţara de origine către o altă ţară, din cauza conflictelor sau în căutare de oportunităţi.

Refugiat – Persoană care a cerut protecţie într-o ţară străină, deoarece în propria sa ţară este persecutat şi îi este pusă viaţa în pericol.

Schengen – Localitate din Luxembourg unde a fost semnată, în 1985, înţelegerea interguvernamentală pentru a crea o zonă de mişcare liberă în Europa.



Dicţionar istorie [discriminare, Marea criză, intoleranţă, rasism, xenofobie, Brain Drain, Schengen] publicat: 2018-11-14T15:09:04+02:00, actualizat: 2018-11-14T15:09:04+02:00 by Colegiu.info