Dicţionar Istorie [cuneiformă, kuşiţi, hicsoşi, cosmocrator, palestră, talant, bazilică, dominus]

Glaciaţiune – lungi perioade de timp în care clima de pe pământ a cunoscut o răcire generală.

Viaţă prădalnică – etapă din evoluţia omului, în care el este vânător de animale şi culegător de plante şi fructe sălbatice din mediul natural.

Grădina raiului – potrivit Bibliei, aici au fost aşezaţi de Dumnezeu primii oameni creaţi, Adam şi Eva.

Neolitic – în greacă, vârsta pietrei noi, când confecţionarea uneltelor şi armelor se face prin şlefuirea, nu cioplirea pietrei.

Scriere cuneiformă – cea mai veche scriere descifrată, ce constă din semne simplificate ale obiectelor şi fiinţelor (pictograme), imprimate cu un stilet de trestie pe tăbliţe de argilă proaspătă.

Kuşiţi – popor din sud, din Nubia, fondator al regatului Kush.

Hicsoşi – în egipteană, străini din ţările de sus, adică de pe coasta siriană.

Cosmocratorcreatorul şi stăpânul universului.

Chivotul Legiialtar din lemn de salcâm, placat cu aur, venerat de evrei.

Aristocraţieputerea celor aleşi.

Democraţie – regim politic ce se sprijină pe popor, format din cvasitotalitatea cetăţenilor liberi (puterea poporului).

Oligarhie – regim politic în care puterea aparţine unei minorităţi (stăpânirea celor puţini).

Dicţionar Istorie [cuneiformă, kuşiţi, hicsoşi, cosmocrator, palestră, talant, bazilică, dominus]

Strateg – magistrat atenian cu atribuţii militare.

Gimnaziu – în Grecia antică, edificiu public destinat la început practicării exerciţiilor fizice, ulterior centru intelectual.

Muzică – totalitatea artelor greceşti patronate de muze (teatru, poezie, muzică etc.).

Palestră – loc în care se practicau exerciţii fizice.

Talantmoneda de aur şi argint care a circulat în Grecia şi Roma antică.

Triumviratalianţa celor trei bărbaţi, formă de conducere politică în Roma antică.

Bazilicăedificiu public roman, al cărui interior era despărţit de şiruri de coloane.

Colegiiorganizaţii profesionale în oraşele romane, cu funcţii religioase şi de binefacere.

Dominusstăpân; conducător.

Funcţionar imperial – demnitar numit de împărat.

Magistraturăinstituţie ai cărei titulari erau aleşi pe timp limitat.Dicţionar Istorie [cuneiformă, kuşiţi, hicsoşi, cosmocrator, palestră, talant, bazilică, dominus] publicat: 2023-03-29T10:46:26+03:00, actualizat: 2023-03-29T11:14:52+03:00 by Colegiu.info