Dicţionar istorie (2)

Inscripţie votivă – inscripţie dedicată zeului, divinităţii.

Fariseu – evreu, membru al unei grupări care respectă cu stricteţe ritualul religios.

Religie sincretică – religie care reuneşte într-o doctrină coerentă influenţe venite din alte religii.

Templul lui Solomon – edificiul sacru al poporului evreu, înălţat de regele Solomon (964-924).

Apostoli – cei 12 discipoli ai lui Hristos; misionari de la începuturile creştinismului.

Conciliu ecumenic – adunarea universală a episcopilor din imperiu.

Episcop – în comunităţile creştine timpurii, prelat de rang superior, fără atribuţii precizate.

Basileu – rege, în greacă, şi desemnează pe şefii politicii din lumea greco-romană, dar şi din cea „barbară”.

Boii şi tauriscii – triburi celtice.

Dicţionar istorie (2)

Rege clientelar – în concepţia Romei, un stat aflat în sfera ei de influenţă şi care îi este aliat fidel.

Popor neolatin – popor desprins din lumea romană, care vorbeşte o limbă ce are la bază latina.

Retoromani – mic grup romanic din sud-estul Elveţiei, ce coboară din vechea populaţie romanizată din provincia Rhaetia, de pe Dunărea superioară.

Substrat lingvistic – cuvinte ce îşi au originea în limba vorbită de populaţia absorbită de romani (celţi, daci etc.)

Adstrat/suprastrat lingvistic – cuvinte ce ţin de limba grupurilor suprapuse popoarelor neolatine (germani, slavi) şi asimilate de romanici.

Arian – rit creştinesc îmbrăţişat de neamurile germanice de la Dunăre, în opoziţie cu ortodoxia („dreapta credinţă”), confesiunea romanilor.

Blachi, vlahi, blaci, olahi – termeni etnici prin care vecinii îi definesc pe români şi care au ca arhetip germanicul walch-walach, ce-i desemna pe oamenii de limbă latină.

Rumâni, rumeri, armâni – numele prin care neolatinii din Europa sud-estică se autodefinesc încă de la sfârşitul Antichităţii, care continuă termenul romanus.

Troian – la origine, în română, valuri de pământ de apărare înălţate de împăratul Traian, de la numele căruia derivă cuvântul.Dicţionar istorie (2) publicat: 2018-05-11T18:43:34+03:00, actualizat: 2018-05-11T19:58:48+03:00 by Colegiu.info