Despre Acidul fosforic, Fosfaţii organici, Acidul sulfhidric, Acidul azotic, Acidul acetic, Hidroxidul de aluminiu, Oxidul de magneziu, Sulfatul de fier, Substanţe ca indicatori

Acidul fosforic

Acidul fosforic se foloseşte în industria textilă ca mordant la imprimarea şi colorarea ţesuturilor, în stomatologie pentru chituri de plombe. Smalţul obiectelor din ceramică fină conţine acid fosforic.

Acidul fosforic este unul dintre cei mai vechi compuşi ai fosforului; este un acid tribazic de tărie medie.

Fosfaţii organici

Fosfaţii organici au importanţă în diferite procese biologice: fotosinteză, fermentaţie alcoolică ş.a.

Acidul sulfhidric

Acidul sulfhidric sau hidrogenul sulfurat este foarte toxic, acţionând asupra centrului nervos care comandă respiraţia; se utilizează în laborator la obţinerea sulfurilor.

Acidul azotic

Acidul azotic se utilizează în industria explozivelor: nitrat de glicerină (din care se fabrică dinamita), nitrat de celuloză, nitroderivaţi ş.a.; el atacă unele metale şi de aceea se foloseşte la gravarea plăcilor de zinc şi de cupru.

Acidul acetic

Acidul acetic, CH3COOH se foloseşte în industria medicamentelor, textilă, cinematografică, la fabricarea materialelor plastice, ca solvent ş.a.

Oţetul, folosit drept condiment şi conservant în industria alimentară, este o soluţie apoasă diluată de concentraţie 3-9%.

Despre Acidul fosforic, Fosfaţii organici, Acidul sulfhidric, Acidul azotic, Acidul acetic, Hidroxidul de aluminiu, Oxidul de magneziu, Sulfatul de fier, Substanţe ca indicatori

Hidroxidul de aluminiu

Hidroxidul de aluminiu se foloseşte la obţinerea oxidului de aluminiu, sulfatului de aluminiu, ca fixator de culoare în vopsire, în industria lacurilor, la purificarea apei ş.a.

Oxidul de magneziu

Oxidul de magneziu este numit şi magnezia usta sau magnezie calcinată; se foloseşte la fabricarea cărămizilor utilizate pentru căptuşirea unor cuptoare, ca adaos al glazurilor pentru ceramică şi sticle ş.a.

Sulfatul de fier

Sulfatul de fier (II) hidratat este cea mai importantă sare de fier; se întrebuinţează la fabricarea unor pigmenţi albaştri, la prepararea cernelurilor şi a unor coloranţi pentru ţesături textile.

Substanţe ca indicatori

O substanţă poate fi utilizată ca indicator dacă:
funcţionează reversibil;
îşi modifică brusc proprietăţile;
are solubilitatea maximă în mediul sistemului;
se colorează intens chiar la concentraţii foarte mici.Despre Acidul fosforic, Fosfaţii organici, Acidul sulfhidric, Acidul azotic, Acidul acetic, Hidroxidul de aluminiu, Oxidul de magneziu, Sulfatul de fier, Substanţe ca indicatori publicat: 2023-02-21T11:08:29+02:00, actualizat: 2023-02-21T12:59:37+02:00 by Colegiu.info