Antroposfera, Noosfera, Ecologia, Geoecologia, Mediul antropizat, Mediul antropic, Peisajul geografic, Geosistemul

Antroposfera

Remarcabila capacitate de adaptare a omului la condiţiile de mediu face ca acesta să locuiască în regiuni naturale diferite: din oazele deşertului până în ţinuturile reci, din pădurea tropicală umedă până în taigaua siberiana, formând un nou înveliş numit antroposferă.

Noosfera

Adaptararea omului a fost înlesnită de perfecţionarea continuă a mijloacelor de muncă şi de existenţă. Omul s-a adaptat la mediu încercând să-l cunoască şi să-i descifreze mecanismul de funcţionare.

Ansamblul sistemelor de informaţie şi de cunoaştere utilizate de om pentru transformarea mediului se numeşte noosferă.

Ecologia

Ecologia este o ramură a biologiei care studiază sistemele supra-individuale (populaţie, biocenoze) în raport cu condiţiile de mediu (ecosistemele).

Unităţile naturale ecologice sunt indivizii, populaţia, comunităţile şi ecosistemele.

Geoecologia

Geoecologia analizează relaţiile dintre organisme şi dintre acestea şi mediu, precum şi comportamentul şi modul lor de adaptare la mediu.

Antroposfera, Noosfera, Ecologia, Geoecologia, Mediul antropizat, Mediul antropic, Peisajul geografic, Geosistemul

Mediul antropizat, Mediul antropic

Mediul natural este netransformat de om sau fără influenţe umane şi a fost modelat în decursul milioanelor de ani pe baza legăturilor stabilite între geosfere.

Activităţile antropice au determinat modificări ce au condus la înlocuirea mediului natural cu mediul înconjurător sau mediul geografic.

Mediul afectat de activităţile antropice mai este denumit şi mediu antropizat, în condiţiile în care schimbările introduse sunt parţiale, sau mediu antropic, în cazul unor modificări totale.

Alţi termeni pentru mediul înconjurător

Pentru noţiunea de mediu înconjurător se utilizează şi alţi termeni:

mediul ambiant, ce cuprinde şi semnificaţii de ordin psihologic, artistic, social

environnement (în limba franceză) sau environment (în limba engleză), care înseamnă împrejurime, vecinătate, tot ceea ce ne înconjoară, contextul în care evoluează o anumită comunitate umană şi cuprinde elemente naturale şi elemente introduse de om (terenuri agricole, căi de comunicaţii, întreprinderi, oraşe)

mediul ecologic, ce se extinde oriunde există forme de viaţă

landşaft, de provenienţă germană, ce denumeşte un areal cu trăsături proprii determinate de interacţiunea elementelor constituente.

Peisajul geografic

Peisajul geografic este termen cu sens restrâns ce se referă la componentele vizibile, stabile şi de durată ale mediului înconjurător, rezultate din condiţionarea reciprocă a elementelor şi fenomenelor geografice.

Geosistemul

Geosistemul vizează partea funcţională a mediului, determinată de factorii energetici, mecanici şi trofici.Antroposfera, Noosfera, Ecologia, Geoecologia, Mediul antropizat, Mediul antropic, Peisajul geografic, Geosistemul publicat: 2018-06-22T08:58:19+02:00, actualizat: 2018-06-22T08:58:19+02:00 by Colegiu.info