Analiza factorilor geoecologici

Analiza factorilor geoecologici are în vedere faptul că mediul este un concept global ce implică trei componente: abiotică, biotică şi antropică. În acelaşi timp, componentele mediului nu acţionează separat, efectele produse fiind datorate interacţiunii factorilor geoecologici.

Ca urmare, investigarea analitică observativă a efectelor condiţiilor de mediu pune în evidenţă numai parţial informaţiile aşteptate, deoarece sunt surprinse doar elementele vizibile. Pentru a reflecta structura şi funcţionalitatea sistemului, sunt necesare analize comparative.

Analiza ecologică

Analiza ecologică este o componentă a cercetării care presupune evidenţierea interacţiunilor reciproce între organisme şi factorii geoecologici, ce formează mediul de viaţă. De exemplu, se are în vedere faptul că dezvoltarea plantelor este asigurată de fiecare factor abiotic a cărui valoare se situează între un minimum şi un maximum, interval în care intensitatea proceselor fiziologice poate să înregistreze nivelul optim şi cel mai ridicat.

Este vorba de o limită inferioară şi una superioară ce încadrează amplitudinea toleranţei, acţiunea factorului se manifestă cu intensităţi diferite asupra plantelor şi animalelor (se explică astfel distribuţia în spaţiu a speciilor de plante şi animale în funcţie de variaţia treptată a factorilor de mediu). De exemplu: umiditatea creşte odată cu altitudinea sau scade de la ţărmul oceanului spre interiorul continentului; temperatura scade în altitudine şi de la ecuator spre regiunile polare.

Factorii-geoecologici

Analiză cantitativă şi calitativă

Analiză cantitativă şi calitativă a acestor factori pune în evidenţă relaţiile funcţionale dintre ei şi vieţuitoare, care se reflectă în peisaj prin modificări în repartiţia teritorială şi temporală.

Analiza factorilor geoecologici presupune examinarea funcţiilor specifice, compararea structurilor şi influenţelor, în altitudine şi în latitudine, evidenţierea frecvenţei şi dinamicii pentru a explica amploarea şi direcţia modificărilor observate. În condiţiile oricărui nivel de organizare a mediului înconjurător, rolul factorilor geoecologici se exprimă prin funcţii specifice, date de aspectele calitative ce variază în limitele toleranţei optime şi în funcţie de care plantele şi animalele răspund prin numărul de specii, adaptare, relaţii cu componentele abiotice şi dinamica în evoluţia şi distribuţia spaţială.

Analiza funcţiilor specifice

Analiza funcţiilor specifice factorilor geoecologici are în vedere atât comportamentul părţilor componente, care se referă la factorii abiotici, biotici şi antropici, cât şi funcţionarea, care se referă la factorii de desfăşurare a funcţiilor în timp, într-un anumit mediu înconjurător.

Analiza factorilor geoecologici se aplică în cazul spaţiului de interferenţă a geosferelor, unde pot să acţioneze şi să influenţeze componentele abiotice şi antropice.Analiza factorilor geoecologici publicat: 2019-05-09T15:34:02+02:00, actualizat: 2019-05-09T15:34:02+02:00 by Colegiu.info