Alcoolii, Denumirea alcoolilor, Proprietăţi fizice ale alcoolilor

Alcoolii

Alcoolii sunt substanţe organice care conţin în molecula lor grupa hidroxil (-OH) legată de 1 atom de carbon saturat (atom de carbon care realizează patru covalenţe σ).

Denumirea alcoolilor

Denumirea alcoolilor se formează după una din regulile:

a) denumirea hidrocarburii corespunzătoare + sufixul -ol
Exemple: metanol, etanol.

b) indice de poziţie care indică poziţia grupei hidroxil în catenă + denumirea hidrocarburii corespunzătoare + numărul grupelor hidroxil + sufixul -ol
Exemplu: 1,2,3-propantriol.

c) alcool + denumirea radicalului hidrocarburat de care se leagă grupa hidroxil + sufixul -ic
Exemple: alcool metilic, alcool etilic.

d) denumiri specifice
Exemple: gricerol, glicerină.

Metanol (alcool metilic), Etanol (alcool etilic)

Proprietăţi fizice ale alcoolilor

Elemente de structură care determină proprietăţi fizice

Ca şi în cazul apei, între nucleul atomului de hidrogen parţial dezgolit de electroni dintr-o grupă hidroxil şi o pereche de electroni neparticipanti la legătură ai atomului de oxigen din altă grupa hidroxil se stabileşte o atracţie electrostatică, numită legătură de hidrogen. Astfel, în stare solidă şi lichidă, moleculele alcoolilor sunt asociate între ele prin legături de hidrogen.

Puncte de topire şi de fierbere

Fiind cele mai puternice interacţiuni intermoleculare, legăturile de hidrogen determină puncte de topire şi de fierbere ridicate.

Alcoolii au puncte de fierbere ridicate în comparaţie cu punctele de fierbere ale altor compuşi organici cu structuri asemănătoare lor.

Solubilitate

Alcoolii inferiori sunt substanţe miscibile cu apa, adică se dizolvă în apă în orice proporţie, deoarece între moleculele lor şi moleculele apei se formează legături de hidrogen.

Solubilitatea alcoolilor în apă scade cu mărirea catenei şi creşte cu creşterea numărului de grupe hidroxil.Alcoolii, Denumirea alcoolilor, Proprietăţi fizice ale alcoolilor publicat: 2020-11-18T15:50:44+02:00, actualizat: 2020-11-18T16:40:55+02:00 by Colegiu.info