Vocabulaire [abbaye – exigu]

A

abbaye s.f. – abaţie, mănăstire
abeille s.f. – albină
achever (s’) v.r. – a (se) termina, a (se) sfârşi, a (se) încheia
acquerir v.t. – a dobândi
affame, -e adj. – înfometat, flămând
affreux, -euse adj. – îngrozitor, înfiorător, înspăimântător

amener v.t. – a aduce (cu sine)
astuce s.f. – şiretlic
aube s.f. – zori
avachi, -e adj. – deformat, uzat
avaler v.t. – a înghiţi
avenant, -e adj. – plăcut, agreabil

B

barbu s.m. adj. – bărbos
bas s.m. – ciorap
betterave s.f. – sfeclă
blessure s.f. – rană
boulangerie s.f. – brutărie
boucherie s.f. – măcelărie
bougie s.f. – lumânare

bouillonnant, -e adj. – clocotitor, efervescent, agitat, frământat
bouquiner v.i. fam. – a citi
bruyant, -e adj. – zgomotos, gălăgios
buanderie s.f. – spălătorie
buche s.f. – buştean, butuc, buturugă
butte s.f. – movilă, moviliţă.

Franceză

C

cacahuete s.f. – arahidă
cannelle s.f. – scorţişoară
Careme s.m. – postul Paştelui
carrement adv. – direct, vizibil
celeri s.m. – ţelină
cerf-volant s.m. – zmeu

cerveau s.m. – creier
chatouiller v.t. – a gâdila
chef-lieu s.m. – reşedinţă, capitală
chouette adj. – grozav, plăcut
cigogne s.f. – barză
clochard, -e s.m.f. fam. – vagabond

cocarde s.f. – cocardă, insignă
coince, -e adj. – blocat, fig. inhibat
concierge s.m.f – portar
colimacon s.m. – melc; en colimacon – în spirală
courgette s.f. – dovlecel

coussin s.m. – pernă
court s.m. – teren de tenis
croyance s.f. – credinţă
creux s.m. – cavitate, gaură; avoir un creux dans l’estomac – a-i fi foame, a simţi un gol în stomac
cuire v.t. – a fierbe, a coace

D

desormais adv. – de acum înainte
delai s.m. – termen
delivrer v.t. – a elibera, a dezrobi
devisser v.t. – a deşuruba
dinde s.f. – curcă
dompter v.t. – a supune, a îmblânzi

E

echecs s.m.pl. – şah; jouer aux echecs – a juca şah
eclairage s.m. – iluminat
eculer v.t. – a scâlcia încălţămintea
emparer (s’) v.r. – a pune stăpânire
enivrer (s’) v.r. – a (se) îmbăta
ennuyeux, -euse adj. – plictisitor, enervant

epicerie s.f. – băcănie
eternuer v.i – a strănuta
etirer (s’) v.r. fam. – a se întinde
evider v.t. – a scobi, a goli, a scoate
evier s.m. – chiuvetă
exigu, -e adj. – mic, strâmt.Vocabulaire [abbaye – exigu] publicat: 2019-10-07T16:00:53+03:00, actualizat: 2019-10-07T17:23:58+03:00 by Colegiu.info