Ion Budai-Deleanu, Homer, Virghil, Milton, Petru Maior

Ion Budai-Deleanu

Ion Budai-Deleanu (1760-1820), scriitor, filolog, istoric.

Fiu al unui preot greco-catolic, învaţă la seminarul de la Blaj, apoi urmează cursuri de filozofie la Viena şi este absolvent al Facultăţii de Teologie. Reîntors în Transilvania, este o perioadă profesor la Blaj, dar în urma unui conflict cu episcopul Ioan Bob se stabileşte la Lemberg, în capitala Galiţiei (azi Lvov, în Ucraina). Aici este secretar de tribunal şi consilier de curte. Rămâne la Lemberg până la sfârşitul vieţii, dar păstrează o strânsă legătură cu intelectualii români din Transilvania.

Opera sa capitală este epopeea eroi-comică Ţiganiada, păstrată în două versiuni: prima, din jurul anului 1800, cealaltă, din jurul anului 1812. Din păcate, a rămas nepublicată vreme de şapte decenii şi nu a putut influenţa evoluţia literaturii române.

Pe plan filologic, este autorul unei gramatici şi al câtorva dicţionare. Are meritul de a fi preconizat studiul comparativ al limbilor romanice şi de a fi introdus o terminologie gramaticală modernă.

În domeniul istoriografiei, a scris o lucrare în care susţine latinitatea românilor şi continuitatea elementului roman în Dacia.

Prin întreaga sa activitate culturală este unul dintre cărturarii de frunte ai Şcolii Ardelene.

Ion Budai-Deleanu

Omer

Omer (Homer) – poet antic grec, care a trăit în secolul al IX-lea î.H., autor al epopeilor Iliada şi Odiseea; anticii i-au mai atribuit şi alte creaţii epice şi lirice, precum imnuri (Către Demetra, Către Apolo, Către Dionysos, Către Pan etc.), parodii (Batrahomiomahia – Războiul broaştelor cu şoarecii) sau epopeile din aşa-numitul Ciclu epic (Tebaida, Iliada mică, Nimicirea Troiei, Întoarcerea eroilor de la Troia etc.).

Virghil

Virghil (Publius Vergilius Maro) – poet latin (70-19 î. H), autor al epopeii Eneida şi al unor poeme care conţin tablouri ale vieţii rustice, grupate în două cicluri, Bucolice şi Georgice.

Milton

Milton (John Milton) – poet englez (1608-1674), autor al epopeii Paradisul pierdut.

Petru Maior

Petru Maior – cărturar iluminist ardelean (1760-1821), istoric, filolog, teolog. A scris Disertaţie pentru începutul limbei româneşti, Istoria pentru începutul românilor în Dacia, Istoria besericii românilor etc.Ion Budai-Deleanu, Homer, Virghil, Milton, Petru Maior publicat: 2019-05-25T11:21:50+02:00, actualizat: 2019-05-25T11:21:50+02:00 by Colegiu.info