Evaluarea unei întreprinderi, Principii fundamentale de evaluare

Evaluarea unei întreprinderi

Evaluarea este definită, în majoritatea dicţionarelor, drept operaţie de apreciere, de stabilire a valorii, a preţului.

De regulă, valoarea este rezultatul unei judecăţi de valoare care se bazează pe o apreciere cu caracter subiectiv sau obiectiv (analize, calcule, expertize).

Evaluarea unei întreprinderi presupune stabilirea valorii afacerii la un moment dat, măsurarea avuţiei reale, a potenţialului acesteia de a-şi mari bogăţia în perioada imediat următoare şi formularea unei concluzii.

Principii fundamentale de evaluare

1. Valoarea întreprinderii depinde direct de performanţa acesteia de a genera în viitor fluxuri pozitive la dispoziţia proprietarilor, cu excepţia cazurilor când lichidarea conduce la o valoare mai mare.

2. Piaţa determină rata de fructificare (rentabilitate) a capitalului aşteptată de investitor ştiut fiind faptul că forţele pieţei (rata dobânzii la creditele pe termen scurt şi lung, raportul cerere-ofertă pe piaţa investiţiilor şi a întreprinderilor, categoria de cumpărători, motivaţia şi „filosofia” lor de a face investiţii) determină ratele reale de fructificare a capitalului.

Evaluarea unei întreprinderi, Principii fundamentale de evaluare

3. Valoarea întreprinderii este estimată la un moment de timp în funcţie de informaţiile existente şi de previziunile făcute în legătură cu evoluţia întreprinderii.

4. Valoarea întreprinderii este echivalentă cu valoarea prezentă a tuturor fluxurilor viitoare anticipate care derivă din dreptul de proprietate asupra capitalului firmei.

Cu cât incertitudinea cu privire la performanţele viitoare ale întreprinderii este mai mare, cu atât riscul perceput este mai mare şi valoarea întreprinderii va fi mai mică.

5. Cu cât este mai mare valoarea activelor tangibile (estimate ca valoare de utilizare sau de lichidare), cu atât este mai mare valoarea întreprinderii, adică valoarea de utilizare presupune continuarea activităţii întreprinderii şi toate previziunile făcute de un investitor raţional trebuie să ia în calcul probabilitatea de faliment.

În evaluarea unei afaceri sunt utilizate concepte precum: valoare a afacerii, valoare intrinsecă sau valoare fundamentală, dar şi indicatori economici (de profitabilitate, de activitate etc.) şi diferite metode de evaluare (metodele înscrise în abordarea pe bază de active sau patrimoniale şi metode înscrise în abordarea pe bază de venit) etc.Evaluarea unei întreprinderi, Principii fundamentale de evaluare publicat: 2022-06-17T12:47:09+03:00, actualizat: 2022-06-17T13:25:19+03:00 by Colegiu.info