Dicţionar literar [Modernism poetic, Imaginar poetic, Stilizare, Expresionism, Artă poetică]

Modernism poetic

Concept specific perioadei interbelice care nu trebuie confundat cu modernitate. Conceptul presupune o atitudine de respingere a tradiţiei poetice, în esenţă, negarea tradiţiei.

Modernismul poetic interbelic se conturează ca estetică prin teoretizări realizate în primul rând de E. Lovinescu, cel care va şi introduce conceptul de epocă.

Modernism şi tradiţionalism devin astfel doi termeni care definesc o realitate artistică specifică perioadei interbelice, dar, într-un sens mai larg, specifică oricărei perioade de istorie literară.

Imaginar poetic

Multitudinea de elemente, concrete sau abstracte, de ipostaze, de atitudini ale eului liric sau de proiecţii virtuale ale acestuia, care se constituie într-o adevărată arhitectură specifică, produs al viziunii artistice.

Stilizare

Termen asociat liricii bacoviene. Ceea ce surprinde în lirica lui George Bacovia este lexicul relativ restrâns, ca arie de cuprindere. Consecinţa ar fi existenţa unui număr de cuvinte-cheie, transformate în motive literare, pe temelia cărora se conturează întregul imaginar poetic bacovian.

Dictionar literar [Modernism poetic, Imaginar poetic, Stilizare, Expresionism, Artă poetică]

Expresionism

Mişcare artistică modernă, prezentă în special în artele plastice, dar şi în literatură şi care are în vedere câteva principii şi caracteristici precum: tensiunea emoţională; elogiul creaţiei ca justificare a destinului uman; tendinţa spre forme artistice sintetice, abstracte; interesul pentru mituri şi culturi străvechi; ideea unui conflict între lumea modernă, tehnologizată şi fiinţa umană etc. Lirica expresionistă se caracterizează prin imagini, de vizionarism apocaliptic uneori şi prin motive literare precum jocul/dansul sau zborul.

Artă poetică

Arta poetică este un text liric în care scriitorul îşi exprimă, prin mijloace artistice specifice unei opere literare, concepţia despre creaţie, convingerile sale despre arta literaturii, despre modul cum trebuie să fie o operă literară. O artă poetică poate cuprinde sugestii importante despre temele şi motivele dominante ale operei autorului respectiv.

Poeticile apărute de-a lungul timpului (Poetica lui Aristotel, Ars poetica a lui Horaţiu, L’art poétique a lui Boileau etc.) includ norme şi concepţii literare specifice epocii în care au fost scrise.

De exemplu, Arta poetică a lui Horaţiu îşi propune să constituie un canon estetic vizând perfecţiunea. Potrivit principiilor sale, creaţia trebuie să rezulte din îmbinarea armonioasă a trei perechi de factori:
1. talentul („ingenium”) şi meşteşugul („ars”);
2. conţinutul („res”) şi forma operei („verba” – cuvintele, „facundia” – stilul);
3. utilul („utile”) şi plăcutul („dulce”).
Toate acestea duc la realizarea adevărului artistic, identic cu frumosul.Dicţionar literar [Modernism poetic, Imaginar poetic, Stilizare, Expresionism, Artă poetică] publicat: 2019-06-13T14:56:19+03:00, actualizat: 2019-06-13T14:57:22+03:00 by Colegiu.info