Condiţiile mântuirii, Treptele desăvârşirii creştine

Harul, credinţa şi faptele bune – condiţii ale mântuirii

Pentru dobândirea asemănării cu Dumnezeu sunt necesare cele trei condiţii: harul, credinţa şi faptele bune.

Harul

Harul este puterea iubitoare a lui Dumnezeu ce se dă tuturor în dar. După Sfântul Botez harul se sălăşuieşte în om, lucrarea devine mai vie. Prin aceasta omul simte dorinţa de a se uni cu Hristos. Harul nu este suficient pentru mântuire, avem nevoie şi de credinţă.

Credinţa

Credinţa include în sine iubirea şi nădejdea, deci angajează întreaga fiinţă a creştinului. Necesitatea credinţei pentru mântuire a arătat-o însuşi Mântuitorul: „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui iar cel ce nu va crede se va osândi”.

Faptele bune

Faptele bune sunt necesare alături de credinţă, pentru mântuire. Mântuitorul zice: „Căci dinăuntru, din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoţiile, uciderile”.

Condiţiile mântuirii, Treptele desăvârşirii creştine

Treptele desăvârşirii creştine

Credinţa

Credinţa primită prin Sfânta Taină a Botezului trebuie întărită pe tot parcursul vieţii prin renunţarea la păcat, prin săvârşirea de fapte bune, prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.

Nădejdea

Nădejdea îl apropie pe om cu încrederea nezdruncinată şi cu bucurie mereu sporită de împlinirea răsplatei dumnezeieşti.

Pocăinţa

Pocăinţa presupune conştientizarea păcatului, dorinţa de a nu mai păcătui, mărturisirea lui în faţa duhovnicului şi stăruinţa în îndreptare.

Înfrânarea

Eliberat de păcate prin Sfânta Taină a spovedaniei omul trebuie să stăruiască în împlinirea faptelor bune şi să se abată de la iubirea de plăceri, prin urmarea lui Dumnezeu şi înfrânare.

Răbdarea

Omul trebuie să se înarmeze cu răbdare în toate încercările vieţii. Sfântul Marcu Ascetul ne învaţă că „cel ce vrea să biruiască ispitele fără rugăciune şi răbdare, nu le va depărta de la sine, ci mai tare se va încâlci în ele”.

Lipsa păcatului

Este starea de sfinţenie pe care o pot atinge credincioşii.Condiţiile mântuirii, Treptele desăvârşirii creştine publicat: 2019-11-27T11:11:18+02:00, actualizat: 2019-11-27T12:51:59+02:00 by Colegiu.info