Apostolatul creştin – Modalităţi de slujire a aproapelui

În Biserica primară, după Sfânta Euharistie, toţi creştinii, fie bogaţi, fie săraci, se reuneau la o masă comună, agapă, la care slujeau chiar Sfinţii Apostoli.

În secolul al IX-lea, Sfântul Vasile cel Mare întemeiază în Cezareea Capadochiei instituţii de asistenţă socială: azil, ospătărie, casă pentru reeducarea fetelor decăzute, şcoli tehnice, spitale (chiar pentru leproşi). Toate aceste instituţii sunt cunoscute sub numele de „vasiliade”. Ele sunt modalităţi concrete prin care Biserica a înţeles de-a lungul vremii să pună în practică porunca slujirii aproapelui.

În vremea noastră apostolatul social se manifestă în special faţă de persoanele aflate în suferinţă, fără sprijin din partea familiei: persoane abandonate, bătrâni părăsiţi în azile, orfani părăsiţi în leagănele de copii, bolnavi suferind de boli incurabile sau delicvenţi.

Rugaciune

Apostolat creştin fac astăzi preoţii care înfiinţează aşezăminte sociale pentru mame şi copii, medicii care în aşezăminte speciale îi tratează pe cei bolnavi, lipsiţi de posibilităţi materiale, familiiile care iau în ocrotirea lor copii de la casele de copii, încercând să le reducă suferinţa şi să le ofere puţină mângâiere, personalul din azilele de bătrâni.

Fac apostolat cei care vizitează azilele, casele de copii, spitalele şi închisorile, creştinii care adună diferite lucruri pentru săraci, profesorii care au fost chemaţi de Dumnezeu şi au fost trimişi să înveţe Cuvântul lui Dumnezeu etc.

Împlinirea tuturor datoriilor pe care le avem faţă de semenii noştri reprezintă o dovadă a dragostei noastre faţă de Dumnezeu şi a împlinirii poruncii iubirii faţă de aproapele nostru; este împlinirea Legii.Apostolatul creştin – Modalităţi de slujire a aproapelui publicat: 2020-04-01T15:30:09+02:00, actualizat: 2020-04-01T16:50:11+02:00 by Colegiu.info