Sfintele Taine

Sfintele Taine sunt lucrări văzute ale Bisericii, instituite de Hristos, prin care ni se împărtăşeşte harul nevăzut al Sfântului Duh în momentele cele mai importante ale vieţii noastre. Ele sunt în număr de şapte.

Botezul

Botezul este Sfânta Taină prin care oamenii se unesc cu Hristos, şi devin membri ai Bisericii Sale, prin întreita afundare în apă, în numele Sfintei Treimi. Prin botez se iartă păcatul strămoşesc, dar şi păcatele săvârşite până atunci, pentru cei care se botează la maturitate.

Mirungerea

Mirungerea este Sfânta Taină prin care noul botezat primeşte prin ungere cu Sfântul Mir, darurile Sfântului Duh spre întărirea şi creşterea în Biserica lui Hristos: „Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3,5).

Euharistia

Euharistia este Sfânta Taină prin care Mântuitorul Iisus Hristos se dăruieşte credincioşilor sub forma pâinii şi a vinului, ca hrană cu Însuşi Trupul şi Sângele Lui, spre iertarea păcatelor şi viaţă de veci.

Spovedania

Spovedania este Sfânta Taină prin care în urma mărturisirii păcatelor, cu părere de rău şi cu umilinţă în faţa preotului, credinciosul primeşte de la Dumnezeu iertarea păcatelor şi se reînnoieşte sufleteşte. Se mai numeşte şi Mărturisire sau Pocăinţă.

Sfânta Taină a Nunţii

Nunta

Nunta este Sfânta Taină prin care mirele şi mireasa primesc de la Dumnezeu harul şi binecuvântarea care sfinţeşte însoţirea lor spre a se iubi, a se ajuta reciproc şi spre a da naştere şi a creşte copii buni, după voia Sa.

Preoţia

Preoţia este sfânta Taină prin care cei chemaţi de Dumnezeu şi anume pregătiţi de a sluji Bisericii Sale, primesc, prin punerea mâinilor arhiereului, puterea de a sfinţi pe credincioşi prin săvârşirea Sfintelor Taine şi de a-i conduce la mântuire.

Maslul

Maslul este Sfânta Taină care se face creştinului pentru vindecarea de bolile trupeşti şi sufleteşti, prin rugăciuni stăruitoare către Dumnezeu şi ungere cu untdelemn sfinţit.Sfintele Taine publicat: 2018-03-20T18:52:39+02:00, actualizat: 2018-03-20T19:28:12+02:00 by Colegiu.info