Zonele de vegetaţie

Inlandsis

În regiunile de inlandsis (calota glaciară), vegetaţia lipseşte datorită absenţei unui substrat de sol.

Tundra

Tundra reflectă, prin caracteristicile plantelor (muşchi şi licheni), perioada foarte scurtă de vegetaţie (câteva săptămâni pe an) şi condiţiile aspre ale climei.

Pădurile boreale

Pădurile boreale de conifere (taiga) sunt foarte dezvoltate în emisfera nordică (boreală).

Pădurile temperate

Pădurile temperate cu frunze căzătoare (foioase) reflectă foarte bine caracteristicile anotimpuale ale elementelor climatice.

Pădurile subtropicale umede

În sud-estul Americii de Nord şi al Asiei apar formaţiuni dinstincte influenţate de temperaturi mai înalte şi precipitaţii mai bogate şi uniforme: pădurile subtropicale umede.

Pădure ecuatorială

Pădurile oceanice

În vestul Americii de Nord, datorită precipitaţiilor foarte bogate dinspre ocean (oprite de lanţul montan), există păduri oceanice de conifere cu exemplare de mari dimensiuni (ex. Sequoia).

Formaţiunile vegetale mediteraneene

Formaţiunile vegetale mediteraneene cuprind arbori veşnic verzi (stejarul verde, măslinul), arbori cu frunze căzătoare (stejar pufos) şi tufişuri, denumite garriga şi maquis.

Vegetaţia de stepă şi prerie

Vegetaţia de stepă şi prerie, alcătuită din ierburi (mai înalte în prerii şi mai scunde în stepe), reflectă continentalismul precipitaţiilor.

Semideşerturile

Semideşerturile au o vegetaţie xeromorfă, adaptată uscăciunii.

Deşerturile

Formaţiunile vegetale specifice deşerturilor (tropicale şi temperate) cuprind specii de plante xerofite adaptate unei aridităţii foarte accentuate.

Savanele

Savanele reflectă schimbările în funcţie de anotimp ale precipitaţiilor, pe fondul unor temperaturi ridicate.

Pădurile galerii

Din zona pădurii ecuatoriale, în lungul râurilor mari, pătrund pădurile galerii.

Pădurile ecuatoriale

Pădurile ecuatoriale au o vegetaţie abundenţă, diversificată şi stratificată. În interiorul pădurii ecuatoriale există o concurenţă pentru lumină care explică etajarea.

Munţii înalţi

Munţii înalţi au o vegetaţie influenţată de modificarea caracteristicilor de mediu în raport cu creşterea altitudinii reliefului.Zonele de vegetaţie publicat: 2023-04-04T09:39:58+02:00, actualizat: 2023-04-04T10:58:01+02:00 by Colegiu.info