Voinţa, Activitatea voluntară, Componentele activităţii voluntare

Voinţa

Voinţa este o formă de autoreglare a conduitei.

Este o autoreglare conştientă pentru că în urma deliberărilor alegem în cunoştinţă de cauză varianta de acţiune.

Activitatea voluntară

Activitatea voluntară se caracterizează prin următoarele:
– este orientată spre atingerea unor scopuri conştient stabilite;
– este precedată de un plan mintal;
are la baza intenţia, decizia de a efectua acea activitate;
– implică învingerea obstacolelor aflate în calea atingerii scopurilor conştient propuse;
– este susţinută de motivaţii specifice şi energizată afectiv;
– asigură autoreglarea vieţii psihice.

Componentele activităţii voluntare

Scopul

Scopul reprezintă proiecţia mintală a finalităţii acţiunii, este ţinta ce urmează să fie atinsă.

La elaborarea scopului participă reprezentarea şi imaginaţia care servesc la proiectarea lui mintală, limbajul la integrarea, denumirea şi conştientizarea lui, gândirea la anticiparea mijloacelor de atingere, iar afectivitatea la susţinerea lui energetică.

Astfel elaborat, scopul va fi preluat de către voinţă care va întreprinde demersurile necesare atingerii lui.

Voinţa, Activitatea voluntară, Componentele activităţii voluntare

Voinţa

Voinţa va trebui să identifice obstacolele care stau în calea atingerii scopurilor conştient propuse şi să investească efortul necesar depăşirii acestor obstacole.

Obstacolul

Obstacolul este de natură psihologică, rezultă din confruntarea dintre resursele noastre şi condiţiile atingerii scopului.

Aşa se explică relativitatea obstacolului: nivelul lui de dificultate este perceput diferit de către persoane diferite chiar în acelaşi moment sau de către aceeaşi persoană în momente diferite.

Efortul voluntar

Efortul voluntar este aspectul psihologic cel mai specific al voinţei. Este produsul, finalitatea psihologică a acesteia.

Dacă ne punem întrebarea: Cum este trăită voinţa în plan psihologic?, atunci răspunsul cel mai adecvat este efortul voluntar.

A avea voinţă înseamnă a fi capabil să investeşti un efort conştient dirijat prin mijloace verbale.

Concluzie

Voinţa este mecanismul psihic superior de autoreglare a conduitei prin mijloace verbale, de mobilizare a efortului voluntar în vederea depăşirii obstacolelor aflate în calea atingerii scopurilor conştient stabilite.Voinţa, Activitatea voluntară, Componentele activităţii voluntare publicat: 2023-03-13T08:09:43+02:00, actualizat: 2023-03-13T09:45:23+02:00 by Colegiu.info