Trăsături tipologice ale avangardei

Spiritul negator

Se manifestă sub forma negaţiei, care variază în intensitate, de la contestarea amuzantă până la disperarea sinucigaşă.

Constituie un moto al gândirii şi al imaginaţiei scriitorului avangardist.

Criza literaturii

Este o cauză a dezvoltării spiritului negator.

Vizează toate aspectele sub care se manifestă literatura.

Spiritul ludic

Prezintă o alternativă a spiritului negator.

Este implicat în comedia literaturii scrise şi interpretate de avangardişti.

Trăsături tipologice ale avangardei

Destructurarea textului poetic

Constituie o consecinţă a atitudinii negative faţă de literatură.

Atrage toate nivelurile constitutive ale textului prozodic (versul alb, abolirea structurii strofice), sintactic (modificarea statutului deţinut de elementele de relaţie), stilistico-retoric (abolirea diferenţelor dintre planul figurat şi cel nonfigurat, centrarea discursului nu pe figuri de stil, ci pe imaginea care transgresează registrele retorice).

Atrage după sine anularea distincţiilor de gen.

Primatul existenţei

Exaltă neîncrederea în literatură, ce are ca principală consecinţă devalorizarea acesteia.

Modifică fizionomia şi statutul operei literare: absenţa caracterului finit, lipsa de organicitate – efecte ale dezideratului că literatura să urmeze cât mai fidel viaţa (captarea momentului, poezia telegrafică, poezia-reportaj, poezia şi transcrierea stărilor onirice, halucinatorii, delirante etc.).Trăsături tipologice ale avangardei publicat: 2022-09-08T09:40:19+03:00, actualizat: 2022-09-08T10:35:31+03:00 by Colegiu.info