Tipuri de personalitate, Aptitudini, Trăsături de personalitate pozitive

Tipuri de personalitate

Tipul realist

Tipul realist se caracterizează prin tendinţa orientării spre acele activităţi care presupun manipularea obiectelor şi a instrumentelor. Posedă aptitudini manuale, mecanice sau tehnice şi obţine satisfacţia în acele domenii de activitate care asigură dezvoltarea acestor aptitudini.

Tipul investigativ

Tipul investigativ se caracterizează printr-o înclinaţie deosebită pentru cercetare, investigare sub diverse forme în diferite domenii. Posedă, de obicei, abilităţi matematice şi ştiinţifice, acţionând adesea de unul singur în rezolvarea de probleme.

Tipul artistic

Tipul artistic manifestă atracţie spre activităţile mai puţin structurate, care presupun o abordare şi o rezolvare creativă. Sunt persoane înzestrate cu abilităţi artistice şi imaginaţie.

Tipul social

Tipul social este interesat de activităţi care presupun relaţionare interpersonală. Preferinţele sale se orientează astfel spre rezolvarea problemelor semenilor, spre educarea acestora etc.

Tipul întreprinzător

Tipul întreprinzător este interesat de munca în echipă, dar în primul rând de pe poziţia de lider. Preferă în primul rând activităţile ce presupun iniţiativă, coordonare a celorlalţi, planificare etc.

Tipul convenţional

Tipul convenţional este interesat de activităţile ce presupun manipularea sistematică şi ordonată a unor obiecte într-un cadru bine organizat şi definit. Predispus pentru activităţi administrative, se adaptează cu greutate situaţiilor cu grad înalt de ambiguitate şi fără cerinţe clare.

Delimitarea acestor tipuri de personalitate, în funcţie de interese, are la baza teoria şi chestionarul corespondent ce aparţin psihologului J. L. Holland.

Dominanţe

Fără a exista pretenţia că se poate că se poate stabili o corespondenţă exactă între caracteristicile fiecărui tip de personalitate şi anumite profesii, identificarea dominanţelor existente la fiecare dintre noi, ne permite să identificăm tipul de sarcini pe care suntem cel mai predispuşi să le realizăm, tipul de mediu în care dorim să acţionăm etc.

Interese

Cunoaşterea intereselor nu este suficientă pentru o bună orientare educaţională şi vocaţională. Sunt revelante, de asemenea, rezultatele şcolare, implicarea în activităţi extracurriculare, pe scurt experienţa personală, în măsura în care aceasta concretizează cunoştinţele, aptitudinile şi atitudinile pe care le avem.

Tipuri de personalitate, Aptitudini, Trăsături de personalitate pozitive

Aptitudini

comprehensiunea limbajului oral şi scris
exprimare orală şi scrisă
fluenţa ideilor
sensibilitatea la probleme
aptitudine numerică
capacitatea memoriei
flexibilitate în clasificare
orientare în spaţiu
viteză perceptivă
coordonarea membrelor
atenţie distributivă
forţă statică
reprezentare spaţială
dexteritate manuală.

Trăsături de personalitate pozitive

fermitate în apărarea principiilor
calm
adaptare la schimbare
loialitate
spirit de observaţie
sinceritate
abilităţi decizionale
stabilitate emoţională
iniţiativă
capacitate de autoplanificare
eficienţă
onestitate
adaptabilitate
conştiinciozitate.Tipuri de personalitate, Aptitudini, Trăsături de personalitate pozitive publicat: 2021-10-03T08:52:21+02:00, actualizat: 2021-10-03T10:25:17+02:00 by Colegiu.info