Tipuri de personalitate, Aptitudini, Trăsături de personalitate pozitive

Tipuri de personalitate

Tipul realist

Tipul realist se caracterizează prin tendinţa orientării spre acele activităţi care presupun manipularea obiectelor şi a instrumentelor. Posedă aptitudini manuale, mecanice sau tehnice şi obţine satisfacţia în acele domenii de activitate care asigură dezvoltarea acestor aptitudini.

Tipul investigativ

Tipul investigativ se caracterizează printr-o înclinaţie deosebită pentru cercetare, investigare sub diverse forme în diferite domenii. Posedă, de obicei, abilităţi matematice şi ştiinţifice, acţionând adesea de unul singur în rezolvarea de probleme.

Tipul artistic

Tipul artistic manifestă atracţie spre activităţile mai puţin structurate, care presupun o abordare şi o rezolvare creativă. Sunt persoane înzestrate cu abilităţi artistice şi imaginaţie.

Tipul social

Tipul social este interesat de activităţi care presupun relaţionare interpersonală. Preferinţele sale se orientează astfel spre rezolvarea problemelor semenilor, spre educarea acestora etc.

Tipul întreprinzător

Tipul întreprinzător este interesat de munca în echipă, dar în primul rând de pe poziţia de lider. Preferă în primul rând activităţile ce presupun iniţiativă, coordonare a celorlalţi, planificare etc.

Tipul convenţional

Tipul convenţional este interesat de activităţile ce presupun manipularea sistematică şi ordonată a unor obiecte într-un cadru bine organizat şi definit. Predispus pentru activităţi administrative, se adaptează cu greutate situaţiilor cu grad înalt de ambiguitate şi fără cerinţe clare.

Delimitarea acestor tipuri de personalitate, în funcţie de interese, are la baza teoria şi chestionarul corespondent ce aparţin psihologului J. L. Holland.

Fără a exista pretenţia că se poate că se poate stabili o corespondenţă exactă între caracteristicile fiecărui tip de personalitate şi anumite profesii, identificarea dominanţelor existente la fiecare dintre noi, ne permite să identificăm tipul de sarcini pe care suntem cel mai predispuşi să le realizăm, tipul de mediu în care dorim să acţionăm etc.

Cunoaşterea intereselor nu este însă suficientă pentru o bună orientare educaţională şi vocaţională. Sunt revelante, de asemenea, rezultatele şcolare, implicarea în activităţi extracurriculare, pe scurt experienţa personală, în măsura în care această concretizează cunoştinţele, aptitudinile şi atitudinile pe care le avem.

Personalitate

Aptitudini

– comprehensiunea limbajului oral şi scris
– exprimare orală şi scrisă
– fluenţa ideilor
– sensibilitatea la probleme
– aptitudine numerică
– capacitatea memoriei
– flexibilitate în clasificare
– orientare în spaţiu
– viteză perceptivă
– coordonarea membrelor
– atenţie distributivă
– forţa statică
– reprezentare spaţială
– dexteritate manuală.

Trăsături de personalitate pozitive

– fermitate în apărarea principiilor
– calm
– adaptare la schimbare
– loialitate
– spirit de observaţie
– sinceritate
– abilităţi decizionale
– stabilitate emoţională
– iniţiativă
– capacitate de autoplanificare
– eficienţă
– onestitate
– adaptabilitate
– conştiinciozitate.


Tipuri de personalitate, Aptitudini, Trăsături de personalitate pozitive publicat: 2017-07-08T10:52:21+03:00, actualizat: 2017-07-08T10:52:21+03:00 by Colegiu.info