Ţesutul nervos, Neuronul, Alcătuirea neuronului (pericarionul, dendritele, axonul)


I. Ţesutul nervos


Ţesutul nervos este format din celule diferenţiate, de origine ectodermică:

a) neuroni;

b) celule gliale.II. Neuronul


Neuronul reprezintă unitatea structurală şi funcţională a sistemului nervos.

Neuronul este capabil să genereze şi să conducă impulsuri nervoase.


III. Alcătuirea neuronului


Neuronul este alcătuit dintr-un corp celular şi două tipuri de prelungiri, respectiv din:

a) pericarion;

b) dendrite;

c) axon.1. Pericarionul

Pericarionul conţine un singur nucleu şi setul de organite caracteristice celulei eucariote animale.

La acestea se adaugă structuri specifice: neurofibrilele şi corpusculii Nissl.


Membrana corpului celular se numeşte neurilemă.

Pericarionul funcţionează ca un centru de integrare, intrând în alcătuirea substanţei cenuşii.


Corpii celulari:

– când se găsesc în interiorul sistemului nervos central, formează nuclei;

– când se găsesc în afara sistemului nervos central, se grupează şi formează ganglioni:

– – senzitivi (ataşaţi rădăcinii posterioare a nervilor spinali);

– – vegetativi (prezenţi pe calea eferentă vegetativă).2. Dendritele

Dendritele sunt prelungiri scurte şi bogat ramificate ale corpului celular.

Acestea recepţionează informaţiile de la alţi neuroni sau din mediu şi generează impulsuri nervoase.

Impulsurile se deplasează de la dendrite către corpul celular, centripet.

Dendritele pot funcţiona ca receptori sau pot fi în legătură cu receptorii.Neuron, corp celular, nucleu, dendrite, axon, teaca de mielină, sinapsă

Neuron, corp celular, nucleu, dendrite, axon, teaca de mielină, sinapsă


3. Axonul

Axonul este o prelungire unică şi obligatorie.

Acesta conduce impulsurile nervoase la alţi neuroni, la glande sau la muşchi, centrifug.

Axonul începe cu conul axonal, iar la partea sa terminală, axonul se ramifică.

Ramificaţiile se termină prin butoni terminali, care conţin vezicule în care este stocată o substanţă (mediator chimic).Fibra axonică este delimitată de axolemă şi este învelită în mai multe teci:


a) Teaca de mielină

Este produsă de celulele Schwann şi este despusă sub formă de lamele lipoproteice concentrice, de culoare albă.

În nevrax, mielina este produsă de un alt tip de celule gliale, celulele Schwann lipsind.

Este prezentă la majoritatea axonilor (axoni mielinici).b) Teaca Schwann

Este alcătuită din celule gliale răsucite în jurul axonilor.

Între două celule Schwann se află o strangulaţie Ranvier (regiune nodală), pe unde ies ramificaţiile colaterale ale axonilor (când sunt prezente).


c) Teaca Henle

Este continuă şi acoperă fibra nervoasă la exterior.

Este de natură conjunctivă, având rol nutritiv şi de protecţie.

Lipseşte în sistemul nervos central.
Ţesutul nervos, Neuronul, Alcătuirea neuronului (pericarionul, dendritele, axonul) publicat: 2023-08-30T07:02:03+02:00, actualizat: 2023-08-30T08:56:45+02:00 by Colegiu.info