Ţesutul nervos, Neuronul, Alcătuirea neuronului (pericarionul, dendritele, axonul)

Ţesutul nervos

Ţesutul nervos este format din celule diferenţiate, de origine ectodermică: neuroni şi celule gliale.

Neuronul

Neuronul reprezintă unitatea structurală şi funcţională a sistemului nervos, capabilă să genereze şi să conducă impulsuri nervoase.

Alcătuirea neuronului

Neuronul este alcătuit din corp celular (pericarion) şi două tipuri de prelungiri: dendrite şi axon.

Pericarionul

Pericarionul conţine un singur nucleu şi setul de organite caracteristice celulei eucariote animale; la acestea se adaugă structuri specifice: neurofibrilele şi corpusculii Nissl.

Membrana corpului celular se numeşte neurilemă.

Pericarionul funcţionează ca un centru de integrare, intrând în alcătuirea substanţei cenuşii.

Corpii celulari, când se găsesc în interiorul sistemului nervos central, formează nuclei, iar când se găsesc în afara sistemului nervos central, se grupează şi formează ganglioni (senzitivi – ataşaţi rădăcinii posterioare a nervilor spinali şi vegetativi – prezenţi pe calea eferentă vegetativă).

Dendritele

Dendritele sunt prelungiri scurte şi bogat ramificate ale corpului celular, ce recepţionează informaţiile de la alţi neuroni sau din mediu, generând impulsuri nervoase.

Impulsurile se deplasează de la dendrite către corpul celular (centripet).

Dendritele pot funcţiona ca receptori sau pot fi în legătură cu receptorii.

Ţesutul nervos, Neuronul, Alcătuirea neuronului (pericarionul, dendritele, axonul)

Axonul

Axonul, prelungire unică şi obligatorie, conduce impulsurile nervoase la alţi neuroni, la glande sau la muşchi (centrifug).

Axonul începe cu conul axonal, iar la partea sa terminală, axonul se ramifică, ramificaţiile terminându-se prin butoni terminali, care conţin vezicule în care este stocată o substanţă (mediator chimic).

Fibra axonică este delimitată de axolemă şi este învelită în mai multe teci:

teaca de mielină este produsă de celulele Schwann şi este despusă sub formă de lamele lipoproteice concentrice, de culoare albă. În nevrax, mielina este produsă de un alt tip de celule gliale, celulele Schwann lipsind. Este prezentă la majoritatea axonilor (axoni mielinici)

teaca Schwann este alcătuită din celule gliale răsucite în jurul axonilor. Între două celule Schwann se află o strangulaţie Ranvier (regiune nodală), pe unde ies ramificaţiile colaterale ale axonilor (când sunt prezente)

teaca Henle este continuă şi acoperă fibra nervoasă la exterior. Este de natură conjunctivă, având rol nutritiv şi de protecţie. Lipseşte în sistemul nervos central.


Ţesutul nervos, Neuronul, Alcătuirea neuronului (pericarionul, dendritele, axonul) publicat: 2018-07-26T19:02:03+03:00, actualizat: 2018-07-26T19:08:50+03:00 by Colegiu.info